Norwegian-Italian translation of obskurantisme

Translation of the word obskurantisme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

obskurantisme in Italian

obskurantisme
oppførendenoun oscurantismo [m]
Similar words

 
 

More examples
1.De må derfor i dagens Kina virke som marginale utslag av" ekstremistisk individualisme" og for poetisk desorientert obskurantisme.
2.Ikke engang i middelalderen så man maken til obskurantisme.
Your last searches