Norwegian-Italian translation of oktan

Translation of the word oktan from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oktan in Italian

oktan
kjeminoun ottano [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Den blyfrie normalbensin vil få et oktantall på 82,5 og blyfri superbensin 86 oktan.
2.Hjemreisen gikk over Charlottenberg, og jeg fylte opp tanken med 25,1 liter bensin oktan 93.
3.I Trondheim har dette ført til at bensinprisene er nede i kr. 4,45 literen for 93 oktan bensin.
4.I dette forslaget går SFT blant annet inn for at den blyfrie bensinen skal ha 95 oktan, og at alle stasjoner med mer enn en pumpe skal tilby den blyfrie blandingen.
5.Prisøkningen innebærer at en liter 98 oktan går opp fra 5,7 til 5,13 øre.
6.Uten bly, vil bensinen bare bli solgt i en kvalitet, nemlig 95 oktan.
7.Idag er blyfri bensin hele 16 øre dyrere enn bensin med 93 oktan og fem øre dyrere enn superbensin.
8.95 oktan blyfri bensin og 98 oktan blybensin eller superbensin.
9.Bensinen holder 95 oktan og koster fem øre mer pr. liter enn vanlig superbensin.
10.Biler som klarer seg med 95 eller lavere oktan, kan ikke uten videre tanke blyfritt.
11.Bilimportørenes Landsforening har innhentet informasjoner fra samtlige produsenter og kan idag si at av de ca. en million bilene som er importert siden 1975, kan ca. 25 prosent bruke blyfri bensin, 95 oktan, som er den aktuelle kvaliteten.
12.Bilimportørenes Landsforening har nå utarbeidet en liste over biler som kan kjøre på dette miljøvennlige drivsstoff på 95 oktan.
13.Blandingsbensinen med 97 oktan er et særnorsk fenomen.
14.De viste muskler ved å slå ned prisen med 50 øre, men på den nye Hydrostasjonen var man ikke snauere enn at man de første timene reduserte prisen til 3,99 for 93 oktan, eller med rundt en krone og to øre.
15.Den blyfrie bensinen som selges i Norge i dag har 95 oktan, mens såkalt superbensin har 97 eller 98 oktan.
16.Den holder jo 98 oktan.
17.Den miljøvennlige bensinen vil foreløbig koste fem øre mer per liter enn superbensin, og er på 95 oktan.
18.Derimot har utvalget bestått av 95 oktan blyfri, 97 oktan lavbly og 98 oktan blyholdig.
19.Det nye produktet lanseres i juni, og skal holde 95 oktan.
20.Det vil si at bensin med 93 oktan forsvinner fra stasjonene i løpet av januar.
21.Disse vedtakene omfatter bl.a. en devaluering på nær 20 prosent, en økning av bensinprisen på 27 prosent (til vel 8 kr. for en liter 96 oktan), og et prishopp for subsidierte varer på inntil 75 prosent.
22.En del biler kan nok akseptere 95 oktan bensin ved at man stiller tenningstidspunktet et par grader lavere, og atter andre vil gå like fint på 95 oktan uten justeringer.
23.En motor for 93 oktan kan uten videre bruke bensin med et høyere oktantall.
24.Et av problemene for Strandell var at bensinen på Monza hadde for lav oktan.
25.Ifølge de planene som foreligger for innføring av blyfri bensin i Norge, er det meningen at dagens lavoktan blybensin efterhvert skal erstattes med blyfri bensin, 95 oktan.
26.Isteden må man velge mellom blyfri 95 oktan, lavbly 97 oktan eller blyholdig 98 oktan.
27.M / S" Beduin" fra Oslo, som fraktet 100 oktan flybensin ble senket av en tysk ubåt.
28.Ned mot fire kroner går det an å få en liter 93 oktan bensin for på Notodden, forteller Verden.
29.Shell har nå i en ukes tid ikke solgt vanlig normalbensin (93 oktan) med bly fra de fem forsøksstasjonene i Drammen.
30.TILBUDET består i 95 oktan drivstoff som koster fem øre mer pr. liter enn vanlig såkalt super.
Your last searches