Norwegian-Italian translation of ombud

Translation of the word ombud from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ombud in Italian

ombud
yrke - mannnoun agente [m], rappresentante [m]
  yrke - kvinnenoun agente [m], rappresentante [f]
  politikknoun commissario [m], componente di una commissione [m]
Synonyms for ombud
Derived terms of ombud
Similar words

 
 

More examples
1.Man kan ikke bare sitte som ombud et eller annet sted og kaste alle spilleregler på båten !
2.Men så vil Bratholm - enten ha bøter og ombud, slik de har i Sverige, eller en slags" lov om forakt for retten" slik de har i Storbritannia.
3.Likestilling krever mer tid å få innarbeidet i et samfunn enn hva kvinnesakskvinner, partiprogrammer, en lov og et eget ombud kan få til på noen år, sier Eva Kolstad" På tomannshånd" med Aftenposten.
4.Blant de mange spørsmål som reises i forbindelse med pasientombud, er om det skal være et sentralt eller flere lokale ombud, eller begge deler.
5.Da reises spørsmålet om der ikke bør komme bestemmelser eller retningslinjer, eller et ombud eller to, som kan sørge for at avisene holder seg på den smale sti.
6.Det er fra tidligere kjent at det gjør seg gjeldende en betydelig motvilje mot forslaget om et eget ombud i såvel sosial som i sykehusadministrasjonen i Oslo.
7.En opphisset Ulf Wengaard som ikke forsømmmer noen fotballbegivenhet uten gyldig grunn, det være seg landskamper eller finaler, registrerer et betydelig behov også for et ombud som kan sikre norske skuespillere mot å bli diskriminert bort fra vår landskamparena når norsk deltagelse i VM skal avgjøres.
8.Et ombud innen helsevesenet har sitt utspring i en stadig mer utbredt erkjennelse av at pasientrettighetene har for dårlig vern og at de sjelden er av en slik art at pasienten har rettskrav på bestemte goder.
9.Et ombud som skal kunne ilegge bøter ?
10.Her avbryter vi den entusiastiske Steiro før han avslører hemmeligheter som kan føre til at et eller annet ombud nedlegger et eller annet forbud og stenger restauranten allerede før den er åpnet, men tar samtidig opplysningen til efterretning.
11.Man kan ikke bare sitte som ombud et eller annet sted og kaste alle spilleregler på båten, sier ordfører Otto Paulsen (a) i Askøy kommune.
12.Når skal vi få høre en debatterende jusprofessor (utenom Fleischer) som slåss for at utvidet ytringsfrihet er bedre personvern enn nye forbud og ombud ?
13.Sivilombudsmann Os henviser i sin uttalelse til at en kommunal arbeidsgruppe som har vurdert forslaget, er kommet med en rekke betenkeligheter mot et eget ombud.
14.Så viser det seg at dermed har vi gjort vårt kjære ombud urett.
15.Temaet for møtet var" Presset mot pressens selvjustis", og det var formannen i Norsk Presseforbund, Andreas Hagen, som mente at norsk presse nå alvorlig burde diskutere å opprette et slikt ombud.
16.Trekk deg fra dine ombud og politiske verv !
17.Bakgrunnen for vedtaket er den sentrale rolle Lorentzen har spilt i en sak om kjøp av dataanlegg, med det resultat at hovedstyret i Bergen Høyre har bedt ham trekke seg fra sine ombud og politiske tillitsverv.
18.De har egne haver og eget ombud og forståes seg på av en rekke eksperter, som aldri blir trett av å understreke barndommens betydning ?
19.Dersom en forgjeves har gått tjenestevei, kan ansatte fremlegge sine synspunkter for fagutvalg og ombud.
20.Det er et fylkeskommunalt ombud som skal henvende seg direkte til pasientene på avdelingene, skriver Porsgrunn Dagblad.
21.Det forberedes lovproposisjoner om trygdesystemet på norsk sokkel, om sykehjem, om gjestepasientordningen, om jordmorlov, om lov om ombud for funksjonshemmede og om apoteker.
22.Det gjelder blant annet forslag til revisjon av gjestepasientoppgjøret, ombud for funksjonshemmede og overføring av sykehjemmene til kommunene.
23.Det har i den senere tid vært en utstrakt interesse for forskjellige former for ombud innen helsevesenet.
24.Det kan gi dem vann på mølla som ikke ønsker et slikt ombud.
25.Dette gjelder imidlertid ikke personer i et yrke eller offentlig ombud som gjør at saken har vesentlig betydning for almenheten.
26.Efter de foreløbige planene skal ordningen med ombud forsøkes i en toårsperiode.
27.Efter hans vurdering er vedtaket om at han skal trekke seg fra sine ombud ulovlig.
28.Ellers skjedde det gjenvalg til samtlige verv og ombud i kretsen.
29.Før hun ble ansatt som ombud, arbeidet hun i arbeidstilsynet.
30.Gjersvik hadde flere kommunale ombud og var også medlem i Voss Veksel og Landmandsbanks styre og Voss Folkemuseums styre, hvor han nedla et verdifullt arbeide.
Your last searches