No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ombytting. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Ombytting av bokstaver, stavelser eller ord.
2.Her er vi av den mening at en ombytting av hestene kunne vært en rimelig løsning.
3.I de tilfeller hvor banken selv velger å gå direkte inn med risikokapital i et prosjekt, er det gjerne med ansvarlig lånekapital, med forkjøpsrett til ombytting i aksjer.
4.Ombytting av lavt forrentede obligasjoner ved forfall med nye obligasjoner som gir høyere rente, har hevet avkastningen på obligasjonsporteføljen fra 9,65 i 1982 til 10,74 prosent ifjor.