Norwegian-Italian translation of omgi

Translation of the word omgi from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omgi in Italian

omgi
omringeverb circondare, cingere
Derived terms of omgi
More examples
1.Allikevel har han nektet å omgi seg med sikkerhetsvakter under sitt eksilopphold i London.
2.Da den store skuespiller Laurence Olivier ble sjef for Englands National Theatre, var han klok nok til å omgi seg med folk som Kenneth Tynan og instruktører fra det som dengang var avantgardeteatret Royal Court.
3.Der kan man omgi seg med palmer og planter med frukter som tilhører helt andre breddegrader.
4.Internasjonal suksess har psykologen Paul Warzlawick hatt med sin bok" Vær din egen ulykkes smed", til tross for at den handler om hvordan man kan sikre at livet blir et skikkelig helvete, for leseren og dem vedkommende måtte omgi seg med.
5.Med utsmykning som minnet om store flotte anlegg i utlandet, skulle de omgi bygnigen med" en touch fra den fine verden".
6.Årsaken er nok at helsemyndighetene hadde satt opp en varselplakat der det ble anmodet om at uvedkommende holdt seg langt borte fra den giftige gassen som ville omgi kirken noen dager.
7.(NTBReuterAP) Uvanlige strenge sikkerhetstiltak vil omgi det store utenriksministermøtet i Helsingfors i neste uke.
8.Det er et halvt år frem, og mye kan snu seg, sier han med all den optimisme som norske verftsfolk må omgi seg med i disse tider, da kampen om enhver kontrakt er benhard.
9.Jeg føler selv at jeg må omgi meg med, og trene sammen med, skøyteløpere som driver på samme nivå som jeg selv for å komme videre, sier Rolf.
10.Alvorlige kvinner i sorte kjoler og med knute i nakken, som rister stramt på hodet av alt det stas og fjas som vi andre måtte omgi oss med.
11.Andre styrker sin image ved å omgi seg med kvinner, som i Venezuela, der den forrige regjeringen hadde hele fem kvinnelige medlemmer.
12.Dessuten liker vi ikke å omgi oss med høye gjerder, bikkjer og vakter med skarpladde geværer.
13.Det som opprinnelig manglet da tanken om SDI ble lansert, var klare forestillinger om den politiske ramme som burde omgi slike nye våpensystemer.
14.Efter at den amerikanske, bulgarskfødte kunstner Christo har forundret verden med å omgi Floridaøyer med 65 hektar rosa nylonduk og har pakket inn bl.a. Marcus Aurelius mur i Roma, er han gått løs på Paris eldste bro Pont Neuf.
15.Komponister trenger den meditative ro som prester, de katolske, vel å merke ! kan omgi seg med.
16.Man ville omgi seg med det elegante og hyggelige, påpeker Hjelde.
17.Men efter dette skal jeg slå meg løs med flere farver, det virker faktisk inn på humøret bare å omgi seg med sort, ler hun.
18.Mikhail Gorbatsjov kommer sikkert til å forsøke å omgi seg med slike medarbeidere.
19.Nationaltheatret kan si farvel til Maurstad, men ikke til alle de uhelbredelige tilfellene av åndelig influensa som også skal komme til å omgi efterfølgeren.
20.Og tenk på alt det vakre vi stadig kan omgi oss med, sier han.
21.Samene skal ikke beskyldes for å omgi seg med luksus.
22.Sjaastad betraktet Weinbergers romvåpeninvitasjon som en bekreftelse på at USA ønsker å samarbeide åpent med sine allierte i romvåpenspørsmålet og omgi initiativet med minst mulig hemmelighetskremmeri.
23.Slike kontakter vil både bidra til den generelle atmosfære av tillit som bør omgi de avgjørende amerikansksovjetiske forhandlinger, og dessuten virke som politiske støtdempere hvis drøftelsene blir spesielt vanskelige og vi møter skuffelser eller tilbakeslag.
Similar words

 
 

omgi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) omgiomgiendeomgitt
Indikative
1. Present
jegomgir
duomgir
hanomgir
viomgir
dereomgir
deomgir
8. Perfect
jeghar omgitt
duhar omgitt
hanhar omgitt
vihar omgitt
derehar omgitt
dehar omgitt
2. Imperfect
jegomgav
duomgav
hanomgav
viomgav
dereomgav
deomgav
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde omgitt
duhadde omgitt
hanhadde omgitt
vihadde omgitt
derehadde omgitt
dehadde omgitt
4a. Future
jegvil/skal omgi
duvil/skal omgi
hanvil/skal omgi
vivil/skal omgi
derevil/skal omgi
devil/skal omgi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha omgitt
duvil/skal ha omgitt
hanvil/skal ha omgitt
vivil/skal ha omgitt
derevil/skal ha omgitt
devil/skal ha omgitt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle omgi
duville/skulle omgi
hanville/skulle omgi
viville/skulle omgi
dereville/skulle omgi
deville/skulle omgi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha omgitt
duville/skulle ha omgitt
hanville/skulle ha omgitt
viville/skulle ha omgitt
dereville/skulle ha omgitt
deville/skulle ha omgitt
Imperative
Affirmative
duomgi
viLa oss omgi
dereomgi
Negative
duikke omgi! (omgi ikke)
dereikke omgi! (omgi ikke)
Your last searches