Norwegian-Italian translation of omkomme

Translation of the word omkomme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omkomme in Italian

omkomme
frafalleverb perire
  ulykkeverb morire, rimanere ucciso in un incidente, rimanere vittima di un incidente
  personverb morire, decedere, perire [literature]
Synonyms for omkomme
More examples
1.De omkomme er to menn og fire barn.
2.Eldre menn som bor i horisontaltdelte to eller firemannsboliger av tre, er statistisk mest utsatt for å omkomme i brann her i landet.
3.Eldre menn som bor i horisontaltdelte to eller firemannsboliger av treverk, er statistisk sett mest utsatt for å omkomme i brann her i landet.
4.Eldre menn som bor i horisontaltdelte to eller firemannsboliger er mest utsatt for å omkomme i brann her i landet, viser statistikken.
5.En statlig utredning regner med at 35 000 ville omkomme om et slikt skjelv kom idag.
6.FNs hjelpeprogram for Afrika frykter at det i løpet av et år vil omkomme to millioner mennesker av sult i Etiopia alene.
7.For er det verre subjektivt sett å bli tilintetgjort under et Hbombeangrep enn å omkomme efter et slaganfall eller en bilulykke ?
8.Hun hadde igjen fått opplysninger av mannen som faktisk så to av de tre gå under og omkomme i sjøen.
9.Sammenholdt med aldersfordelingen i befolkningen er personer på 68 år eller mer mest utsatt for å omkomme i brann.
10.Selv har hun flere ganger sett småfugler omkomme efter at de har fått i seg forskjellige giftstoffer som blir brukt i landbruket.
11.Vil menneskene være med på det, eller vil de fortsette å leve her i konstant fare for å omkomme av sult ?
12.De andre fire holdt på å omkomme.
13.En undersøkelse som går på alle britiske klatrere, viser at det er større chanser for å omkomme i en trafikkulykke enn under klatring.
14.Enslige barn er for eksempel mer utsatte for å omkomme i en sultkatastrofe enn andre barn.
15.Flyktningene er tvunget til å vandre meget lange strekninger til fots, og man regner som sikkert at et stort antall vil omkomme under marsjen.
16.Nyere data viser at chansen for å omkomme under toppklatring i Himalaya, nå begynner å nærme seg den som Formel 1kjørerne er utsatt for, den mest risikofylte av alle sportsaktiviteter.
17.Pilegrimer og korsfarere lot seg ofte tatovere med religiøse symboler - av den enkle grunn at de ville sikre seg en riktig begravelse om de skulle omkomme i fremmed land.
Similar words

 
 

omkomme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) omkommeomkommendeomkommet
Indikative
1. Present
jegomkommer
duomkommer
hanomkommer
viomkommer
dereomkommer
deomkommer
8. Perfect
jeghar omkommet
duhar omkommet
hanhar omkommet
vihar omkommet
derehar omkommet
dehar omkommet
2. Imperfect
jegomkom
duomkom
hanomkom
viomkom
dereomkom
deomkom
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde omkommet
duhadde omkommet
hanhadde omkommet
vihadde omkommet
derehadde omkommet
dehadde omkommet
4a. Future
jegvil/skal omkomme
duvil/skal omkomme
hanvil/skal omkomme
vivil/skal omkomme
derevil/skal omkomme
devil/skal omkomme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha omkommet
duvil/skal ha omkommet
hanvil/skal ha omkommet
vivil/skal ha omkommet
derevil/skal ha omkommet
devil/skal ha omkommet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle omkomme
duville/skulle omkomme
hanville/skulle omkomme
viville/skulle omkomme
dereville/skulle omkomme
deville/skulle omkomme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha omkommet
duville/skulle ha omkommet
hanville/skulle ha omkommet
viville/skulle ha omkommet
dereville/skulle ha omkommet
deville/skulle ha omkommet
Imperative
Affirmative
duomkom
viLa oss omkomme
dereomkom
Negative
duikke omkom! (omkom ikke)
dereikke omkom! (omkom ikke)
Your last searches