Norwegian-Italian translation of oppfostre

Translation of the word oppfostre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppfostre in Italian

oppfostre
barnverb avere in affiliazione
  utdanneverb allevare, educare, crescere
Synonyms for oppfostre
Derived terms of oppfostre
Anagrams of oppfostre
More examples
1.President Ronald Reagan påla idag amerikanske lærere å oppfostre alle skolebarn i USA til hat mot SovjetUnionen.
2.Det er heller ikke gitt at alle kvinner føler at de er kommet til verden utelukkende for å føde barn, oppfostre barn og å stelle hjemme for mann og barn.
Similar words

 
 

oppfostre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oppfostreoppfostrendeoppfostret
Indikative
1. Present
jegoppfostrer
duoppfostrer
hanoppfostrer
vioppfostrer
dereoppfostrer
deoppfostrer
8. Perfect
jeghar oppfostret
duhar oppfostret
hanhar oppfostret
vihar oppfostret
derehar oppfostret
dehar oppfostret
2. Imperfect
jegoppfostret
duoppfostret
hanoppfostret
vioppfostret
dereoppfostret
deoppfostret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oppfostret
duhadde oppfostret
hanhadde oppfostret
vihadde oppfostret
derehadde oppfostret
dehadde oppfostret
4a. Future
jegvil/skal oppfostre
duvil/skal oppfostre
hanvil/skal oppfostre
vivil/skal oppfostre
derevil/skal oppfostre
devil/skal oppfostre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oppfostret
duvil/skal ha oppfostret
hanvil/skal ha oppfostret
vivil/skal ha oppfostret
derevil/skal ha oppfostret
devil/skal ha oppfostret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oppfostre
duville/skulle oppfostre
hanville/skulle oppfostre
viville/skulle oppfostre
dereville/skulle oppfostre
deville/skulle oppfostre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oppfostret
duville/skulle ha oppfostret
hanville/skulle ha oppfostret
viville/skulle ha oppfostret
dereville/skulle ha oppfostret
deville/skulle ha oppfostret
Imperative
Affirmative
duoppfostr
viLa oss oppfostre
dereoppfostr
Negative
duikke oppfostr! (oppfostr ikke)
dereikke oppfostr! (oppfostr ikke)
Your last searches