Norwegian-Italian translation of opphøre med

Translation of the word opphøre med from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opphøre med in Italian

opphøre med
aktivitetverb cessare, smettere, finire
Similar words

 
 

More examples
1.Finansrådmann Bernt H. Lund trekker nå tilbake sitt forslag om at Oslo skal opphøre med sine sysselsettingstiltak i 1985 og slutte med å betale lærerne ekstra for konferansetimer.
2.Inntil min dødsens dag vil jeg fortsette å hudflette apartheid som ond og umoralsk i absolutt forstand, og jeg vil si, slik jeg har lovet før, brenne min bibel og opphøre med å være kristen hvis noen kan bevise at jeg tar feil i mitt syn på apartheid...
3.Jeg har gjennom et langt liv arbeidet med å få misbrukere til å opphøre med sitt misbruk.
4.Kort sagt går israelerne harde tider i møte, og det er ikke ventet at de vil opphøre med det første - regjeringen har antydet at det kan ta minst et år før det vil bli noen bedring i situasjonen.
5.Men Liturgikommisjonens medlemmer, med formann professor Helge Fæhn i spissen, håper at det liturgiske arbeide i kirken ikke må opphøre med dette.
6.Men det er neppe grunn til å tro at debatten omkring de kirkelige bøker og dermed liturgien i kirken vil opphøre med dette.
7.Men nylig fikk vi brev om at de på grunn av endrede tollbestem melser i Polen måtte opphøre med sin virksomhet foreløbig.
8.Wenche Lowzow (h) påpekte at Kirken nå vil få større selvstyre, men stilte seg tvilende til at norsk kirkestrid vil opphøre med dette.
9.Jeg har ingen planer om å opphøre med å være et politisk vesen.
10.Ingen betviler vel at Melvold inderlig sørger hver gang kjente privatkapitalistiske foretagender som Brødrene Dobloug, Larsen & Lütken, Bernhard L. Mathisen, Ferdinand Larsen, Johs. Frang m.fl., velger å opphøre med sin virksomhet.
11.Ingen ting tyder på at denne virksomhet skal opphøre med det første.
Your last searches