No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword oppjaget. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det blir for masete og oppjaget å gå på den måten.
2.Men vi må huske på at til tross for stadig mer fritid, lever vi samtidig i et mer oppjaget haste og køsamfunn.
3.Bekymring, stress og oppjaget tempo motvirker evnen til å oppleve det uvanlige.
4.Det var vel kjent at Boulin var nervøs og oppjaget høsten 1979, og ifølge hans nærmeste skal han på den tiden ha vært opptatt med en meget vanskelig og fortrolig sak som gjaldt oljeselskapet Elf Aquitaine.
5.Disse programmene har hatt et oppjaget og hektisk tempo med masete programledere som hverken utstråler nærhet eller varme.
6.Effektiv, men ikke oppjaget.
7.Her er lite av den skrikende overdrivelse som til tider kunne gjøre deler av Veslefrikks repertoar slitsomt og oppjaget.
8.Hun lever et oppjaget liv med mye reising og hardt arbeide.
9.Selv om vi ikke fikk se noen stor hockey, ble kampen ført i meget høyt tempo - noen ganger ble det for oppjaget.
10.Spillet har vært rotete og oppjaget, men det vil vel bedre seg efterhvert, sier Westberg.
11.Til tross for mer fritid opplever vi et mer oppjaget haste og køsamfunn enn tidligere.
12.Vi trenger da ikke la oss presse inn i en oppjaget form, dersom vi ikke liker den ?
13.Det bemerkelsesverdige med Ingrid Steen er hennes ro på banen, selv om det er aldri så oppjaget rundt henne.
14.Det er en tydelig sliten, stresset og oppjaget Arne Haugestad som sier dette til Aftenposten lørdag morgen.
15.Det har vært noe for oppjaget i et par av kampene tidligere iår, blant annet mot DDR.
16.Eftersom lagene holdt godt følge gjennom andreomgangen, ble spillet noe oppjaget.
17.En oppjaget og presset situasjon er ikke unnskyldning god nok.
18.Folk er så oppjaget, det haster med alt, vi vet ikke hvor lenge verden står.
19.Mer fritid og oppjaget, stressende arbeidstid, gir Marka en enda større betydning for at vi i fremtiden skal fungere som fullverdige mennesker.
20.Og at det for noen hver er farlig fristende å" være seg selv nok", under dekke av travel tilværelse i en oppjaget tid.
21.Stavanger Aftenblad og journalist Fritjov Øverland bruker benevnelsen hektisk og oppjaget ; i det hele tatt en altfor lite stram redigering.
22.Så møter vi" Mandala", oppjaget og nervøst, før vi går over i finalesatsen -" The Journey Home".