Norwegian-Italian translation of oppløselig

Translation of the word oppløselig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppløselig in Italian

oppløselig
bestanddelnoun scomposizione [f]
  forhørsledernoun dissoluzione [f], scioglimento [m], risoluzione [f]
  historienoun epilogo [m], finale [m]
  sunddelingnoun disintegrazione [f], disgregazione [f]
Synonyms for oppløselig
Derived terms of oppløselig
Similar words

 
 

More examples
1.Salpetersyre er en væske som er oppløselig i vann.
2.Uansett hvor i verdenshavene, og hvor dypt man dumper noe, alt oppløselig avfall vil til slutt bli ført opp til overflaten igjen og kunne påvirke biomassene, sier han.
3.En gang var det en boks med fullt oppløselig fløtepulver, akkurat på et tidspunkt da det var aldeles umulig å oppdrive kondensert melk her.
4.Fordi barnefødsler også forekommer blant samboere, vil et så lett oppløselig partnerskap lett føre til at enda flere barn må unnvære sin far eller mor, for eksempel fra de er små av.
5.Foruten å være meget billig, er glykol oppløselig i vin, og kan hverken smakes, luktes eller sees.
6.Kvikksølv er en meget farlig gift, men den form for metallisk kvikksølv som vaktmesteren helte i cisternen er imidlertid ikke oppløselig i vann.
Your last searches