Norwegian-Italian translation of opplyse noen

Translation of the word opplyse noen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opplyse noen in Italian

opplyse noen
informasjonverb informare qualcuno, avvisare qualcuno, far sapere a qualcuno, comunicare a qualcuno
Similar words

 
 

More examples
1.Ingen av partene vil opplyse noen om den pris som de ansatte i InfoMedia må betale for virksomheten i selskapet.
2.Og situasjonen er ikke lysere i år, selv om Andreassen ikke vil opplyse noen tall.
3.Politiet, der politiinspektør Odd Enevold ved VestFinnmark politikammer i Hammerfest har ansvaret for efterforskningen, vil på det nåværende tidspunkt ikke opplyse noen om omstendighetene omkring overfallet av den 76 år gamle mannen.
Your last searches