Norwegian-Italian translation of opplysende

Translation of the word opplysende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opplysende in Italian

opplysende
generelladjective esplicativo, illuminante
Similar words

 
 

More examples
1.Eleven er aldri blitt utvist av skolen, og vi vil gjerne gi noen opplysende informasjoner om saken, selv om vi helst så at det ble mest mulig ro om den, sier skoleinspektør Sæbø videre.
2.Bedriftens oppgaver er altså dels av opplysende, dels av rasjonaliserende karakter.
3.Da Kringkastingen var en opplysende institusjon basert på" folkehøyskoleprinsip. pet", og filologene rådet grunnen alene - mer eller mindre i fredelig fordragelighet.
4.Den er dessuten fortreffelig til undervisningsbruk med sine illustrasjoner på alle plan, ikke bare som opplysende lesning for dem som er generelt nysgjerrige på filmproduksjonsprosessen.
5.Derfor inviterer vi nevrologer som holder foredrag på våre møter, og vi har også gitt ut opplysende brosjyrer omkring hjelpemidler, øvelser og sykdommens natur.
6.Dersom den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet ønsker å bidra til å bevare samstemmigheten om forsvars og sikkerhetspolitikken i Norge, må den i nasjonens interesse evne å bidra til en opplysende debatt.
7.Det er den dypt tragiske novellen" Verwirrung der Gefühle" fra 1926 som nå foreligger gjendiktet og med opplysende forord - av Einar Ness ; dessverre gjemt bak en kolportasjetittel som" I følelsenes vold".
8.Det er opplysende lesning.
9.Det innledende, efterlatte fragment er mindre opplysende eller utleverende enn en hvilken som helst leksikonartikkel om ham.
10.Dette krever en forståelse av hva som er gått forut, og i den forbindelse har Talbott gitt et opplysende, om enn kontroversielt, bilde av hvordan Reaganadministrasjonen har behandlet rustningskontroll.
11.Dette svaret er opplysende og avslørende.
12.Egil A. Wyller - som i 1960 tok doktorgraden på en avhandling om" Parmenides", og som dermed utløste en sterk diskusjon - har forsynt denne utgaven med opplysende anmerkninger som gir en bredere krets adgang til å forstå hva denne diskusjonen gjelder.
13.En visitt til visse uttalelser fra sovjetisk hold i FNs Menneskrettighetskomiteer også karakteristisk og opplysende.
14.For å antyde noe mer om omfanget av daglig bruk av database hos oss, kan det være opplysende at Universitetsbiblioteket i Oslo alt i flere år har hatt databasert litteratursøketjeneste for universitetene til mer enn 150 store databaser tilknyttet det såkalte Lockheeds Dialogsystem.
15.Han er henvist til en uttalelse fra kontrollutvalget, en uttalelse som efter sakens art ikke kan være mer opplysende enn den er.
16.Han får 30. mai et godt og opplysende svar fra prof. dr.med. P. K. M. Lunde, som imidlertid anbefaler å avvente brukergruppens dom av boken.
17.Han skriver godt og formulerer seg treffende, ofte med en ironisk snert som er både avslørende og opplysende.
18.Harlemutvalgets utredning om forholdet mellom grunnlagsrenten, markedsrenten og realrenten burde være opplysende nok.
19.I Aftenpostens morgennr. for 16. mai har John C. Ausland en meget opplysende, men skremmende artikkel om britisk / alliert hjelp til Norge i tilfelle krig.
20.Man kan få et meget bredt og såvel opplysende som oppdragende spekter.
21.Men boken har også mye interessant å si om sionismens forhold til jødisk religion, ja, ikke minst her synes jeg at den er særlig opplysende.
22.Men her har vi alle anledning til å lese den i Per Maldes flytende oversettelse, og med et opplysende efterord av Helge Rønning.
23.Men i hovedsak tror jeg at prosessen foran en folkeavstemning vil virke opplysende og avklarende.
24.Men også programmer hvor vineksperter har talt klokt og opplysende om kvalitetsviner og måtehold, ble holdt frem som avskrekkende eksempler på hva som bestemt ikke bør forekomme.
25.Men rapporten var så lite opplysende at den bare skapte nye rykter og mistanker, og var dårlig egnet til å berolige stemningen foran begravelsen.
26.Norsk Kiropraktorforening har nå gitt ut et informasjonshefte om kiropraktikk som både er lettlest og opplysende.
27.Og forbundets opplysende virksomhet bragte store resultater.
28.Om Owrens anbefaling om å sende fremmede ubåter i norske farvann til bunns i fredstid er nokså fjern fra våre politiske overveielser, så er boken forøvrig spennende, opplysende og tankevekkede.
29.Oppfordringen er helt alvorlig ment, for noe av det mest interessante og opplysende er de brevene, de bildene og de gjenstandene som utvandrerne sendte hjem, og som både direkte og indirekte forteller om hvordan de hadde det.
30.Opplysende var også kveldens meny som besto av italienske nasjonalretter, naturlig nok med hovedvekt på markens grøde.
Your last searches