Norwegian-Italian translation of oppmuntre

Translation of the word oppmuntre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppmuntre in Italian

oppmuntre
hoppverb rincuorare, incoraggiare
  kjenslerverb sollevare il morale, tirare su il morale
  personverb rallegrare, allietare, rinfrancare, rincuorare
  gledeverb incoraggiare, rincuorare
  trøsteverb confortare, consolare
Synonyms for oppmuntre
Anagrams of oppmuntre
Examples with translation
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
More examples
1.President Reagans taushet bidrar kun til å oppmuntre de krefter som står bak til å fortsette angrepene," heter det i en protest fra den lokale NOWleder i Maryland.
2.Debriefing kan gjøres på selve ulykkesstedet ledet av en person fra etat, helsetjeneste eller en som har som spesiell oppgave å inspirere, støtte og oppmuntre innsatspersonalet.
3.Det nye konvensjonsutkastet tar sikte på å oppmuntre til bergningstiltak ikke bare for å redde personer, skip og last, men også for å hindre eller begrense forurensningsskader.
4.Dette burde oppmuntre de politiske myndigheter til å favorisere nyopprettelse av private arbeidsplasser, sier han.
5.Hvilken rolle bør det offentlige efter Deres mening spille for å oppmuntre den nasjonale informasjonsindustri som alle industrialiserte land tilsynelatende ønsker å bygge opp ?
6.Mislykkes vi ved denne korsvei, vil det oppmuntre SovjetUnionen til å ignorere våre anstrengelser i forhandlingene, fremholdt han.
7.Mye er da også gjort for å oppmuntre flere bedrifter til å ta inn lærlinger, blant annet ved at støtten til lærlingeplassene er blitt tredoblet.
8.Og vi nordmenn er kanskje særdeles særegne, vil mange hevde, eftersom vi nærmest har gjort det til en spesialitet å" oppmuntre" operafolk til å dra i eksil til Sverige.
9.Ser man på den generelle samarbeidsavtale og målsetningen om å fjerne hindringer, oppmuntre til etablering av bedrifter og institusjoner i svensk / norsk eie, samarbeide om skatteforholdene, harmonisering av lovgivningen m. v., er det vanskelig å peke på noe konkret som er gjennomført i løpet av de tre år avtalen har vært i kraft.
10.Slike tiltak vil legalisere spionasje og oppmuntre til mistenksomhet, skriver TASS i sin kommentar.
11.Vi mener at de tre første årene på barnetrinnet bør oppmuntre skaperevne og fortellergleden.
12.Vi prøver her å involvere elevene i et praktisk fag og samtidig oppmuntre interessen deres for teoretiske fag slik at de kan fullføre grunnskolen.
13.Vi som tilhører ahmadiyamenigheten i Norge gjør ikke noe forsøk på å oppmuntre trosfeller i Pakistan til å flykte til Skandinavia, men hvis de kommer, står vi til rådighet for å hjelpe dem, sier Mubarik Ahmed til Aftenposten.
14.Alternative finansieringsmåter bør man derfor være villig til å vurdere, og når det foreslås en fremgangsmåte som kan stimulere bruk av hovedveier og ikke som i et vanlig bomsystem oppmuntre til snikkjøring, taler dette for forslaget.
15.Argumentet om at dette vil oppmuntre de unge til å starte et aktivt seksualliv i tidlig alder, er ikke godt nok.
16.Argumentet som brukes er at mange europeiske land ikke gjør nok for sitt eget forsvar, og at USA ikke bør oppmuntre en slik politikk ved å holde store styrker i Europa.
17.Av en pressemelding fra Forbruker og administrasjonsdepartementet om budsjettforslaget heter det dessuten at man vil oppmuntre til lokale og frivillige tiltak for barn, og at det er avsatt ialt 22,9 millioner kroner til dette.
18.BEFOLKNINGSUTVALGET foreslår en serie tiltak som muligens vil kunne oppmuntre yngre mennesker til å sette flere barn til verden.
19.Balansmøblene er eksponenter for denne utvikling, og disse ideene vil bli videreført på messen i København. Landsforeningen prøver å oppmuntre til eksperimenter og lek som blir for kostbart for den enkelte produsent.
20.Barnet skal beskyttes mot virksomhet som kan oppmuntre til rasemessig, religiøs eller annen diskriminering.
21.Begge parter ønsker efter alt å dømme å oppmuntre denne trend, mer eller mindre uavhengig av politiske komplikasjoner underveis.
22.Blodoverføringseksperten og hjertekirurgen Gerald S. Moss i Chicago gir allikevel uttrykk for håp om at oppdagelsen vil oppmuntre kirurger til å revurdere behovet for blodoverføringer under slike operasjoner.
23.Boenisch understreket også at det er myndighetene i DDR som helt på egenhånd avgjør hvem som får reise ut, og han tilføyet at det ikke er Bonns politikk å oppmuntre østtyskerne til å søke om utreisetillatelse.
24.DET er ikke uten grunn det ble spekulert på om kong Hussein hadde den baktanke ved å rekke hånden ut til president Mubarak at han kunne oppmuntre andre araberstater til å gjøre det samme.
25.Da er det bedre å finansiere og å oppmuntre til finansiering av kjøp av allerede eksisterende tonnasje, uttaler Intercargo.
26.Danmarks piperøkende trener, Sepp Piontek, prøvde å oppmuntre sine menn.
27.De kan oppmuntre til hasard, og fremmer ikke vareomsetningen som helhet.
28.Den amerikanske ambassadør Donald Rumsfeld er reist tilbake til regionen med håp om å oppmuntre president Assad til å slå inn på en vei mot forsoning.
29.Den amerikanske psykiater, doktor Wayne W. Dyer har i boken" Elsk deg selv" forsøkt å oppmuntre alminnelige mennesker til å leve mer fritt og uavhengig og lære vanlige menneskerå stelle bedre med seg selv.
30.Den fremste hensikt med det nye kortet er å oppmuntre bruken av et landsomfattende fransk elektronisk betalingssystem som også kan selges til utlandet - ved å hindre skadelig konkurranse fra mindre, konkurrerende kredittkortsystemer.
Similar words

 
 

oppmuntre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oppmuntreoppmuntrendeoppmuntret
Indikative
1. Present
jegoppmuntrer
duoppmuntrer
hanoppmuntrer
vioppmuntrer
dereoppmuntrer
deoppmuntrer
8. Perfect
jeghar oppmuntret
duhar oppmuntret
hanhar oppmuntret
vihar oppmuntret
derehar oppmuntret
dehar oppmuntret
2. Imperfect
jegoppmuntret
duoppmuntret
hanoppmuntret
vioppmuntret
dereoppmuntret
deoppmuntret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oppmuntret
duhadde oppmuntret
hanhadde oppmuntret
vihadde oppmuntret
derehadde oppmuntret
dehadde oppmuntret
4a. Future
jegvil/skal oppmuntre
duvil/skal oppmuntre
hanvil/skal oppmuntre
vivil/skal oppmuntre
derevil/skal oppmuntre
devil/skal oppmuntre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oppmuntret
duvil/skal ha oppmuntret
hanvil/skal ha oppmuntret
vivil/skal ha oppmuntret
derevil/skal ha oppmuntret
devil/skal ha oppmuntret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oppmuntre
duville/skulle oppmuntre
hanville/skulle oppmuntre
viville/skulle oppmuntre
dereville/skulle oppmuntre
deville/skulle oppmuntre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oppmuntret
duville/skulle ha oppmuntret
hanville/skulle ha oppmuntret
viville/skulle ha oppmuntret
dereville/skulle ha oppmuntret
deville/skulle ha oppmuntret
Imperative
Affirmative
duoppmuntr
viLa oss oppmuntre
dereoppmuntr
Negative
duikke oppmuntr! (oppmuntr ikke)
dereikke oppmuntr! (oppmuntr ikke)
Your last searches