Norwegian-Italian translation of oppnå

Translation of the word oppnå from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppnå in Italian

oppnå
oppnåverb assicurarsi, ottenere
Synonyms for oppnå
Derived terms of oppnå
Examples with translation
La oss strebe etter å oppnå at alle forstår sitt ansvar for den vakre byen.
Det eneste hinderet for å oppnå våre mål er våre tvil.
Det som utgjør forskjellen mellom positiv og negativ tenkning, er hva vi fokuserer på. Når vi tenker på vakre ting, eller våre sjanser for å oppnå noe godt, så fokuserer vi våre tanker på gode, nyttige og positive ting. Jo mer vi fokuserer på positive tanker, jo mer skaper vi vakre ting rundt oss.
More examples
1.Alle må innrømme at Lady Sneerwell kan oppnå mere med et ord eller et blikk enn andre med de utførligste detaljer.
2.Broderidamene" fra 60årene måtte slåss lenge for å oppnå en faglig anerkjennelse.
3.De (utøverne) ønsker fortsatt å oppnå fremragende resultater i kappestrid med folk fra forskjellige land og kontinenter".
4.Den integrerte anvendelse av biokjemi, mikrobiologi og ingeniørvidenskapen med sikte på å oppnå teknologisk utnyttelse av egenskapene hos mikroorganismer, cellekulturer og deler av disse" (European Federation of Biotechnology).
5.Den sikreste måten å få meg til å oppnå en ting på, er å fortelle meg at jeg ikke kan.
6.Det er åpenbart at mer kostnadsrettede priser er en nødvendig betingelse for å oppnå en mer rasjonell ressursbruk i bankene.
7.Det vil nok falle mange tungt for brystet at boutgiftene vil øke, men det er neppe noen vei utenom hvis en ønsker å oppnå en mer rettferdig beskatning av de mer kostbare boligene.
8.Det ville jo ikke være rettferidg å frata idrettsutøverne mulighetene til å delta i offisielle konkurranser i det øyeblikk de er rede til å oppnå sine beste resultater".
9.Dette gjelder hvis arbeidet / virksomheten er utført for å oppnå prisbelønningen.
10.Er det mulig å kunne oppnå et forenet Europa ?
11.Er det mulig å kunne oppnå et forenet Europa ?" står det på Edvard Munchlitografiet, som nå finnes på Stockholmkonferansen.
12.For å oppnå enighet, utarbeidet de tre regjeringspartier et kompromissforslag som i går ble presentert for Arbeiderpartiet.
13.Helse år 2000 ?" er en popularisert fremstilling av WHOs velkjente strategi for å oppnå helse for alle innen år 2000.
14.Hvis en begrunnelse for spørsmål i Stortinget, eller et svar, får en uheldig form, slik at det virker støtende og kanskje medfører nye avisskriverier, vil dette efter min mening skade det resultat som jeg har forstått både Handelsdepartementet og herr Jahre ønsker å oppnå.
15.Hvis et bedre konvensjonelt forsvar i Norge og de andre NATOland reduserer faren for atomkrig, ville De da være villig til å betale 150 kr. for å oppnå det ?
16.Hvis et bedre konvensjonelt forsvar i Norge og de andre NATOland reduserer faren for atomkrig, ville De da være villig til å betale 150 kr. for å oppnå det ?
17.Hvis et bedre konvensjonelt forsvar i Norge og de andre NATOland reduserer faren for en atomkrig, ville De da være villig til å betale 150 kroner for å oppnå det ?
18.Jeg tror fullt og fast at smertefulle eksperimenter på dyr er moralsk forkastelig, at det i grunnprinsippet er umoralsk å gjøre det onde for å oppnå goder - selv om det skulle bli bevist at menneskene tjener på de lidelsene dyrene påføres...
19.Komiteen (...) ser det slik at nedrustningsforhandlinger med utgangspunkt i fastfrysing kan gi den nødvendige tillit for å oppnå forhandlede reduksjoner.
20.Men garantien er vanskelig å oppnå, og kreditorene begynner å bli utålmodige.
21.Målet er ikke å oppnå gevinst.
22.Skal man oppnå full sykehjemsdekning er det altså nødvendig å bygge nye hjem med et tilsvarende antall senger.
23.Tamiltigrene" - geriljagruppene som har valgt væpnet terror som vei for å løsrive nordøya og oppnå en egen tamilsk nasjonalstat, øker i oppslutning og sympati hos landets tre millioner tamiler efterhvert som regjeringstroppenes angrep mot minoriteten trappes opp.
24.Trans Sea" har en tilleggspoengkamp igjen og kan oppnå ett poeng til og" Norway" har muligheter for to tilleggspoeng, men det rekker ikke mot" Sundbuss Jeppe".
25.Vi bør bestrebe oss på å oppnå noe praktisk, og ikke avgi tomme løfter om gode hensikter.
26.Vi skal... legge frem en aktiv reformpolitikk for å forbedre vårt økonomiske system slik at vi igjen kan oppnå full sysselsetting, et stabilt prisnivå og sosial trygghet.
27.Vi vil ikke bli enige før i siste øyeblikk imorgen", sa den italienske utenriksminister Andreotti - og gjenspeilte en underliggende tro på at" De ti" denne gang tross alt vil oppnå et resultat.
28.(memoria) for at man skal oppnå den ønskede virkning (actio).
29.Bare et vedtak i Sikkerhetsrådet kan legge faste forpliktelser på SydAfrikas viktigste handelspartnere og ha utsikt til å oppnå en forandring i SydAfrika i retning av demokratiske rettigheter for alle innbyggere, heter det i regjeringens vurdering av handelsrestriksjoner.
30.Bare gjennom aktiv vilje til forenkling og service hos den enkelte ansatte og på det enkelte offentlige kontor vil vi oppnå resultater som merkes av publikum, skriver også statsråden.
Similar words

 
 

oppnå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oppnåoppnåendeoppnådd
Indikative
1. Present
jegoppnår
duoppnår
hanoppnår
vioppnår
dereoppnår
deoppnår
8. Perfect
jeghar oppnådd
duhar oppnådd
hanhar oppnådd
vihar oppnådd
derehar oppnådd
dehar oppnådd
2. Imperfect
jegoppnådde
duoppnådde
hanoppnådde
vioppnådde
dereoppnådde
deoppnådde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oppnådd
duhadde oppnådd
hanhadde oppnådd
vihadde oppnådd
derehadde oppnådd
dehadde oppnådd
4a. Future
jegvil/skal oppnå
duvil/skal oppnå
hanvil/skal oppnå
vivil/skal oppnå
derevil/skal oppnå
devil/skal oppnå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oppnådd
duvil/skal ha oppnådd
hanvil/skal ha oppnådd
vivil/skal ha oppnådd
derevil/skal ha oppnådd
devil/skal ha oppnådd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oppnå
duville/skulle oppnå
hanville/skulle oppnå
viville/skulle oppnå
dereville/skulle oppnå
deville/skulle oppnå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oppnådd
duville/skulle ha oppnådd
hanville/skulle ha oppnådd
viville/skulle ha oppnådd
dereville/skulle ha oppnådd
deville/skulle ha oppnådd
Imperative
Affirmative
duoppnå
viLa oss oppnå
dereoppnå
Negative
duikke oppnå! (oppnå ikke)
dereikke oppnå! (oppnå ikke)
Your last searches