Norwegian-Italian translation of opposisjon

Translation of the word opposisjon from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opposisjon in Italian

opposisjon
generellnoun antagonismo [m], rivalità [f], opposizione [f], ostilità [f (invariable)], resistenza [f]
  meningnoun polarità [f (invariable)], divergenza [f], disparita [f (invariable)], opposizione [f]
  handelnoun opposizione [f]
  militærsknoun opposizione [f], resistenza [f]
Synonyms for opposisjon
Similar words

 
 

More examples
1.Det danske Arbeiderparti er i den situasjon - heldig eller uheldig - at det er i opposisjon." - Det gjelder og så Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet i Norge, kommenterte Lied.
2.Dette forteller at Arbeiderpartiet i opposisjon har nådd fram til velgerne med sitt politiske budskap og sine løsninger på dagens store oppgaver.
3.Mens de (borgerlige partiene) var i opposisjon, var representanter for de partier som nå danner regjering, svært så flinke til å kritisere politiske oppnevninger i råd og utvalg.
4.Mens de var i opposisjon, var representanter for de partier som nå danner regjering svært så flinke til å kritisere politiske oppnevninger i råd og utvalg.
5.Når man er i opposisjon, kan man tydeligvis tillate seg å se tingene på en meget idealistisk måte.
6.Når man er i opposisjon er det lettvint å bruke penger uten å ta hensyn til balansen i samfunnsøkonomien.
7.Allerede idag bruker de halvparten av sitt budsjett til våpen, for å slå ned indre og ytre opposisjon.
8.At vår politikk er ikkesosialistisk, men at vi enkelte ganger støtter Ap. som har nærmet seg Venstres politikk i mange saker i opposisjon.
9.Den sandinistiske valgfronten, uten noen meningsfull, politisk opposisjon, levner situasjonen i det vesentligste uforandret, sa Hughes, og påpekte at den demokratiske opposisjonen i landet fortsatte til like før søndagens valg med å overtale sandinistene til å tilrettelegge situasjonen for et fritt og rettferdig valg.
10.Det er, fremholdt Reagan, fullt forståelig at en opposisjon som blir nektet å uttrykke seg på annen måte, griper til våpen.
11.Er ikke all opposisjon utestengt fra valget ?
12.Holder det viktige sikkerhetsog nedrustningsforliket dersom Ap. fortsetter i opposisjon ?
13.Jeg husker godt at jeg var i opposisjon til klassisk musikk da jeg var på Andres alder, nikker Robert Levin.
14.Men det er opp til partiet og stortingsgruppen å arbeide slik politisk at vi kan fremlegge et regnskap som viser at Senterpartiet er tjent med å være med i regjeringsposisjon fremfor i opposisjon.
15.Når nasjonalforsamlingen kommer sammen i januar, vil sandinistene bli stilt overfor en sterk og kampvillig opposisjon, som for det meste er valgt på et klart antikommunistisk grunnlag, sa Adolfo Evertz Velez, leder av Nicaraguas sosialistparti.
16.På det forsvars og sikkerhetspolitiske område har vi siden 1981 ført en politikk som det var bred enighet om inntil Arbeiderpartiet kom i opposisjon.
17.Skiftet fra posisjon til opposisjon, og omvendt, har vært preget av en nesten hverdagslig saklighet og verdighet, understreket stortingspresidenten.
18.Tør de efter å ha blitt gjenvalgt fordi de distanserte seg fra Walter Mondale, gå i opposisjon til en president som har et overveldende mandat fra deres egen valgkrets ?
19.Uten La Prensa, vil det ikke være noen opposisjon i dette landet.
20.Uttalelser fra Gro Harlem Brundtland tyder på at vi kan vente oss en viss tilnærming mellom regjering og opposisjon i den økonomiske politikken.
21.Vi håper i løpet av kort tid å skape en slagferdig opposisjon mot raseringen av byens beste miljø og naturkvaliteter, sier han.
22.Vi snakker om de unges trang til opposisjon.
23.10 mill. kr. ble bevilget, og både kommunalråd og opposisjon tok til orde for at her skulle det bli rask hjelp for byens gamle og syke.
24.18 medlemmer av en kinesisk undergrunnsorganisasjon som står i opposisjon til Deng Xiaopings pragmatiske politikk er blitt fengslet i Hunanprovinsen, opplyser kinesisk radio.
25.Alle disse tre skal stå i sterk opposisjon til presidentens bror.
26.Allerede fra starten sto Vestlandshøyre for en folkelig og nasjonal konservatisme i opposisjon til det liberale og europeiske byhøyre.
27.Alvorlig opposisjon mot forholdet ble det først med kristendommens lære om alminnelig menneskeverd, slik det bl.a. ble forkynt i bergprekenen og i lignelsen om den barmhertige samaritan, og dette tok det svært lang tid å innarbeide i den sosiale virkelighet.
28.Andre opposisjonsledere komiteen vil møte er redaktør Pedro Chamorro i den uavhengige opposisjonsavisen La Prensa og antagelig den nyvalgte lederen for næringslivsorganisasjonen Cosep, Enrique Bolanos, som er kjent som en frittalende antikommunist og som hele tiden har vært i opposisjon til sandinistene.
29.Arbeiderpartiet fører en statisk politikk i opposisjon.
30.Arbeiderpartiet skulle man kunne ha tillit til, i opposisjon som i posisjon.
Your last searches