Norwegian-Italian translation of opprett

Translation of the word opprett from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opprett in Italian

opprett
vertikaladjective diritto, verticale
  posisjonadjective diritto, eretto
  holdningother in piedi
Synonyms for opprett
Derived terms of opprett
Similar words

 
 

More examples
1.BAKKEKLØVER ligner på hvitkløver i blomstene, men planten er stiv, opprett og korthåret.
2.Eller opprett et Senat over Stortinget med 68 års valgperiode og la det beskjeftige seg med den langsiktige retningsfastleggelsen.
3.Kommunalråden henviser ellers til vedtak i sosial og boligutvalgene om å opprett et kommunalt hospits med 5060 plasser og om å kjøpe 50 mindre leiligheter til personer som over lengre tid har bodd på hospits, med økonomisk bistand fra sosialhjelpemidler.
4.Norsk institutt for vannforskning skal være behjelpelig med å finne ut om det lar seg gjøre, sier Gunnar Nilsen, som har et videre perspektiv for denne form for opprett.
5.Opprett flere tvangskollektiver !
6.Det vil si at du kan stå opprett og lene deg mot stolen mens du arbeider.
7.Minst tusen ingeniører er idag engasjert direkte eller indirekte i opprett og det som har med utstyr og andre tjenester i havbruksnæringen å gjøre, sier Hagen.
8.Opprett" Det Norske Internasjonale Skipsregister" og gjør norskeide skip konkurransedyktige i internasjonal skipsfart under vårt eget norske flagg.
9.Opprett flere plasser på yrkesfaglinjene og praksisplasser !
10.Opprett personlige kontakter, da mister man ikke sin handlekraft og sin integritet, fremholder Michael Konupek, som er pressekontakt i Norge for støttefondet opprettet i forbindelse med Charta 77bevegelsen.
11.Opprett stabile forhold til disse.
Your last searches