Norwegian-Italian translation of oppta

Translation of the word oppta from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppta in Italian

oppta
medlemverb iniziare, accogliere, ricevere
  metodeverb adottare, imitare
  mental aktivitetverb digerire
  fysiologiverb assimilare
  tidverb occupare
Synonyms for oppta
Derived terms of oppta
Anagrams of oppta
More examples
1.Det har vært en skjerpet holdning til å oppta nye forbund.
2.En annen side ved selve disponeringen av den type virksomhet som presenteres her, er at vi igjen ser banker oppta hele gatenivået.
3.Helt siden 1979 har vi hatt søknader liggende inne hos myndighetene om å få oppta lån i skandinaviske valutaer, det være seg i norske, svenske eller danske kroner.
4.Jeg skal si inspektøren min mening, sa han mens han hjalp meg med å oppta fortegnelse over sakene i værelset.
5.Jeg tror det er såpass mange store seriøse selskaper, som har tilstrekkelig kompetanse til å oppta konkurransen med Televerket, at dette ikke vil bli noe problem.
6.Man skal få etablerte en ordning som gjør at også boligbyggelag kan oppta toppfinansieringslån samlet.
7.Opprinnelig var det antatt at bare de 20 største bankene kunne oppta slike lån, sier banksjef Jan Thore Aschim om den form for lån banken har opptatt.
8.Oslo bør derfor snarest oppta forhandlinger med dem som står utenfor denne organisasjonen, og det kan skje gjennom oss som har fått PFFmedlemmenes fullmakt til å fremme deres sak, sier Hansen og Bjørnstad.
9.Adgangen til å oppta likviditetslån i Norges Bank skal fortsatt begrenses til å gjelde forretnings og sparebanker.
10.Albregtsen har tidligere sagt at han ikke ønsket å oppta noen konkurranse.
11.At man legger seg på lavere prisøkning medfører at Vestfold Kraftselskap må oppta to kortsiktige lån på henholdsvis 12,7 millioner kroner i 1985 og 14,3 millioner kroner i 1986, skriver Tønsbergs Blad.
12.Avgjørelsen om å oppta forfølgelsen tas på sekundet.
13.Byenes spesielle problemer, kommuneøkonomien generelt og boligfinansieringen er temaer som utvilsomt også vil oppta landsmøtedeltagerne.
14.Byggingen av den nye heisen og heishuset har kostet 2,3 millioner kroner, og vi har måttet oppta lån.
15.De ga oss aldri en chanse til å komme fri og oppta kampen på vår gullkonkurrent.
16.De oppfordrer derimot klubbene til å oppta lokale forhandlinger om å beholde det gamle egenmeldingssystemet.
17.De tre største byer får 265 millioner kroner i ektraordinære tilskudd, og Oslo får i tillegg anledning til å oppta et lån på 150 millioner kroner.
18.Debatten om hvor Venstre hører hjemme vil trolig oppta de 250 landsmøtedelegatene og mediafolkene mer enn konkrete utspill fra landsmøtet.
19.Dengang var Oslo avskåret fra å oppta billige subsidierte norske lån.
20.Denne ordning innebærer også at Staten slipper å låne penger til Statoil og at selskapet selv skal oppta de nødvendige lån.
21.Denne ordningen gjør det mulig for bedrifter som vil oppta lån på 25 millioner kroner eller mer, å gjøre dette gjennom kredittforetagene fremfor å gå direkte ut i obligasjonsmarkedet selv.
22.Dere må ikke tro at Fellesskapet brenner efter norsk tilslutning, fastslo Haagerup og minnet om at de siste 12 års utvidelser av EF ikke har skjerpet appetitten på å oppta nye medlemmer.
23.Derfor har vi bedt de impliserte om å oppta forhandlingene igjen, noe de sa seg villige til, sier kulturministeren.
24.Derimot går LO imot å fjerne de begrensninger som gjelder for kjøp av eiendommer i utlandet og forslaget om å gi nordmenn adgang til å oppta lån i utlandet for å kjøpe slike eiendommer.
25.Dessuten får Oslo anledning til å oppta et kortsiktig lån på 150 millioner kroner.
26.Dessuten var det naturlig at møbelproduksjonen skulle oppta ham.
27.Det Liberale Folkepartiet er med andre ord ikke redd for at Bærum kan oppta større lån enn tilfelle er idag.
28.Det blir dessuten foreslått at Staten gir garanti for et banklån på 12 millioner kroner, slik at det nye Universitetsforlaget selv kan oppta lån for å finansiere de investeringer som er gjort i innredninger.
29.Det blir også hevdet at kunstgjødsel forsurer skog og mark i tillegg til den sure nedbøren slik at plantene bl.a. får større tilbøyelighet til å oppta metalliske forbindelser av bl.a. aluminium og kadmium.
30.Det burde oppta myndighetene mer at 20 prosent av alle legebesøk gjelder muskel / skjelettsykdommer - hver femte pasient - og det er, efter min mening, en skandaløs strukturforskjell i ressurstilgangen og sykdomspanoramaet.
Similar words

 
 

oppta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) opptaopptaendeopptatt
Indikative
1. Present
jegopptar
duopptar
hanopptar
viopptar
dereopptar
deopptar
8. Perfect
jeghar opptatt
duhar opptatt
hanhar opptatt
vihar opptatt
derehar opptatt
dehar opptatt
2. Imperfect
jegopptok
duopptok
hanopptok
viopptok
dereopptok
deopptok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde opptatt
duhadde opptatt
hanhadde opptatt
vihadde opptatt
derehadde opptatt
dehadde opptatt
4a. Future
jegvil/skal oppta
duvil/skal oppta
hanvil/skal oppta
vivil/skal oppta
derevil/skal oppta
devil/skal oppta
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha opptatt
duvil/skal ha opptatt
hanvil/skal ha opptatt
vivil/skal ha opptatt
derevil/skal ha opptatt
devil/skal ha opptatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oppta
duville/skulle oppta
hanville/skulle oppta
viville/skulle oppta
dereville/skulle oppta
deville/skulle oppta
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha opptatt
duville/skulle ha opptatt
hanville/skulle ha opptatt
viville/skulle ha opptatt
dereville/skulle ha opptatt
deville/skulle ha opptatt
Imperative
Affirmative
duoppta
viLa oss oppta
dereoppta
Negative
duikke oppta! (oppta ikke)
dereikke oppta! (oppta ikke)
Your last searches