Norwegian-Italian translation of oppveid

Translation of the word oppveid from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppveid in Italian

oppveid
ulempeadjective compensato, controbilanciato
Similar words

 
 

More examples
1.De syv utbryterne fra kristeligdemokratene som stemte for tilleggsforslaget, ble oppveid av syv stemmer fra små høyrepartier.
2.Den høyere boligbeskatningen vil for de aller fleste bli mer enn oppveid av en lavere beskatning av arbeidsinntekter.
3.En stor del av økningen i tallet på ansatte ble dessuten oppveid av forkortelser i arbeidstiden.
4.Selv om vi hadde fått igjennom våre svært rimelige krav om vederlag, hadde det ikke oppveid tapene.
5.Dette underskuddet blir imidlertid mer enn oppveid av en sterk økning av samhandelen med Japan og EFlandene.
6.En utredning om handelsboikotten, skrevet av Hofbauer, viser at sanksjonene fra USA er blitt oppveid ved hjelp og støtte fra andre land.
7.Men de ble i stor grad oppveid av oppsvinget i mai og juni samt de relativt høye igangsettingstallene for juli.
8.Selskapets prosentvise bruttofortjeneste gikk ned, og rabatt ytelsene til kunder opp, men dette ble oppveid av fortsatt nedgang i relative driftskostnader og i de absolutte kapitalkostnader.
9.Underskuddet på USAs driftsregnskap er mer enn oppveid av overskuddet på kapitalregnskapet.
Your last searches