Norwegian-Italian translation of orakel

Translation of the word orakel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

orakel in Italian

orakel
historienoun oracolo [m], sibilla [f]
Synonyms for orakel
Anagrams of orakel
Similar words

 
 

More examples
1.Det var Radio Oslo, Radio Motor, Radio Nova og Radio Orakel som ytret ønske om en slik kanal, gjerne i samarbeid med avisene.
2.Her holder tre av byens livskraftige nærradioer til:Radio Orakel, Radio Immigranten og Kulturradioen.
3.I stedet ble han sivilingeniør, politisk orakel, for noen kanskje også profet.
4.Onsdag 27. juni starter markeringen bl.a. med sending i nærradioen Radio Orakel, stands i sentrum og egne filmprogrammer.
5.Radio Nova, Radio Oslo og Radio Ung har bare opplevd en svak økning i lyttertallet, mens Radi Orakel har fordoblet lytterskaren fra fem til ti prosent.
6.Nei, heller vissheten om at forfatteren - og for den saks skyld kunstneren i sin alminnelighet - ikke har noen særlig oppgave som moralkodeksforkynner eller politisk orakel.
7.Alle spør, og orakel Davidsen svarer aviser og andre nysgjerrige efter tur.
8.Da hun hjalp Hroar Dege med å bygge opp Norsk Matcentrum, ble hun snart et slags orakel som folk søkte råd hos over telefon.
9.De første tiårene var han stort sett alene og ble sett på som et slags politisk orakel.
10.De første tiårene var han stort sett alene og ble sett på som et slagt politisk orakel.
11.Jeg nevner dette siden Hans Wilhelm Steinfeld i den grad påberoper seg sine fem år i Moskva som kvalifisert grunnlag for å opptre som orakel om sovjetiske forhold.
12.Lund og Slaatto har betydelig prestisje i området og opphøyer seg selv som et slags uimotsigelig arkitektonisk orakel som til vårt eget beste nedfeller sitt visjonære, kreative og forløsende vidsyn i vårt daglige sentrumsmiljø.
13.Også et par mediabedrifter, som Norsk Rikskringkasting, Aftenposten og kvinneradioen Radio Orakel var representert på utstillingen.
14.Også vårt fremste politiske orakel Bjørn Balstad ble da litt overrasket, særlig over Arbeiderpartiets sluttspurt frem mot valgdagen.
15.Samtidens orakel i den politiske verden.
16.Tidligere var hun redaktør av Radio Orakel.
Your last searches