Norwegian-Italian translation of ordne opp

Translation of the word ordne opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ordne opp in Italian

ordne opp
småkrangelverb risolvere, chiarire
  problemverb regolare, sistemare
Similar words

 
 

More examples
1.Alltid er det vi unge som skal ordne opp.
2.Hvis Sang og Musikkrådet har stelt seg slik at de ikke har orden i sin økonomi efter den kolossale ekspansjon organisasjonen har gjennomlevet i løpet av få år, er dette et problem jeg ikke kan ordne opp i, sier Lars Roar Langslet.
3.Hvor skal man henvende seg hvis man har en utrangert bil, men vil ordne opp selv ?
4.Hvordan de to velger å ordne opp seg imellom er meg helt uvedkommende, så lenge jeg får de fordelene og betingelsene jeg vil ha.
5.Men jeg var ikke villig til å dele sendetiden, sier Merete Skavlan, som sporenstreks gikk til Bjartmar Gjerde for å få ham til å ordne opp i forviklin gene, som skyldtes dårlig kommunikasjon.
6.Men vi skal ordne opp uten å trekke kommunen inn i bildet.
7.Noe uoverkommelig problem ville det ikke bli å frakte de øvrige lederne og fysioterapeutene frem og tilbake de ca. 45 minuttene mellom hovedleiren Mijmilo i Sarajevo og Igman, der langrennsøvelsene og skiskytingen skal finne sted, sier Arne Myhrvold, som håper at ambassadør Tore Bøgh kan klare å ordne opp i problemene.
8.Politifolk forsøker alltid å ordne opp i et forhold på stedet.
9.Vi skal vel byne å ordne opp sjøl nå da ? ! hveser Margot og båsen prøver å roe...
10.Vi tyrkere har vært tålmodige hittil - nå er det opp til våre partnere å ordne opp i sine problemer, sa han.
11.Alt fra avisreportasjer om" Deprimerende å se de unges øl og sexorgier", til rapport fra en tredjeklasse som ber om at russestyrene får ordne opp med sine egne uten innblanding.
12.Arbeiderbladet er ikke i tvil om at mange av dem som har søkt konsesjon, har gjort det i tillit til at reklamepenger senere vil ordne opp i de økonomiske problemer.
13.DFIspillerne ble ineffektive og i stedet for å finne et organisert mottrekk til Skimuren, bar angrepet i stor grad preg av at enkeltspillere egenhendig skulle ordne opp.
14.Da den bedragerisiktede 33åringen for en tid tilbake ble bedt om å ordne opp mellomværende til NAF reisebyrå, skal hotellportieren ha fortalt ledelsen i byrået at han hadde investert større summer i utenlandske foretagender.
15.Da så han det som en større oppgave å ordne opp i gjeldsforhold for et stort selskap.
16.De bankene som krever for høye renter, har fått frist til utgangen av juni med å ordne opp i forholdene.
17.De bankene som krever for høye renter i forhold til bestemmelsene i finansministerens renteerklæring, har fått frist til utgangen av juni med å ordne opp i forholdene.
18.De ser liksom på en borgermester som en øvrighetsperson - en som kan ordne opp.
19.Den hyggelige Pierre spiller denne gang en psykolog fra Paris som hjemkalles til sin bror på landet for å ordne opp i en nabokrangel.
20.Den kjente amerikanske brønndreperen Boots Hansen er tilkalt for å ordne opp i et hittil ukjent problem i norsk oljevirksomhet - en isplugg i testrøret som forbinder riggen" Treasure Saga" med et borehull i Nordsjøbunnen.
21.Dessuten skal man ordne opp i felles gjeld, foreta tinglysing osv., sier Nafstad.
22.Det er de store som skal ordne opp, ikke de mellomstore.
23.Det er i tilfelle Kirkens sak å ordne opp med slikt.
24.Det er ikke til å unngå at det er visse sosiale og familiære problemer blant våre menn, og med en advokat i våre rekker kan vi lettere ordne opp i slike forhold på stedet, sier oberstløytnant Stevenson.
25.Det hele begynner med at den unge forfinede Londonjenta Catherine kommer til Norge for å ordne opp i en arvesak efter en arvesak efter en herr Jordal.
26.Dette må vi nå ordne opp i selv, ikke skyve over på andre.
27.Eide mener den kan få noe, men han understreker at Staten ikke kan ordne opp i alle avisens problemer.
28.En av Buckleys uttalelser var også at de fattige land kan ordne opp med sine befolkningsproblmer om de bare sørger for å bedre sin økonomi ved å liberalisere den.
29.Familieforholdene er da også skiftende, mange velger nye partnere. lallfall oppleves hverdagen nødvendigvis lang og anstrengende for den ene voksne som skal ordne opp i alt og ha ansvaret for det hele.
30.Frankrike vil derfor måtte gi førsteprioritet til arbeidet med å forsøke å ordne opp i flokene Athentoppmøtet nylig ikke klare å løse.
Your last searches