No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ordskifte. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Vi har valgt å prøve å øve innflydelse på Regjeringen ved å bruke de interne kanaler, fremfor å ha ordskifte i full offentlighet.
2.Det var Geirmund Skaalen som gjorde seg til talsmann for" likestilling" under det alkoholpolitiske ordskifte i Tokke kommunestyre i forrige uke, ifølge VestTelemark Blad.
3.Dette er viktige premisser for et ordskifte om våre fremtidige forbindelser med Det Europeiske Fellesskap.
4.Dette føler vi at vi må utnytte til noe positivt, og det er et utbredt ønske om å trekke kvinner mer aktivt med i det jordbrukspolitiske og det jordbruksfaglige ordskifte.
5.Et bredt ordskifte under fellesnevneren Europa synes å ha manglet.
6.Et ordskifte mellom de to kjente duellanter Gro og Kåre.
7.I eit innlegg i eit ordskifte om Tysklands framtid under kammerspela i München i 1983, legg Stefan Heym fram tankar som ikkje samsvarar særleg godt med offisiell politikk verken i Forbundsrepublikken eller i DDR.
8.I praksis må dette nærmest tolkes som en beskjed om at debatten rundt presidentens kritikk av det offentlige ordskifte, ikke som sådan vil redusere hans fremtreden for offentligheten.
9.Manglende eller mangelfullt valgteknisk samarbeide innen opposisjonen, førte til et friskt ordskifte da det nye skolestyret i Oslo torsdag skulle fordele plasser i de sentrale underutvalg.
10.Og hermed anser vi diskusjonen om Garfield som avsluttet og gir katten i videre ordskifte !
11.På nokre få veker har omgrepet" privatisering" gjennomgått en sterk forslummingsprosess, slik at ordet no ikkje lenger er brukande i eit seriøst og sakleg ordskifte.
12.Selv som reformforslagene i seg selv ikke har skapt det helt store ordskifte utenfor Kirkens egne rekker, har kirkepolitiske spørsmål i den senere tid opptatt stadig flere.
13.Stortingsrepresentant Hans Olav Tungesvik vil (Aftenposten 7. mars side 2) ha tatt ordet privatisering ut av bruk, fordi det har" gjennomgått ein sterk forslummingsprosess" og fått" ein odiøs klang", noe som efter hans mening gjør det ubrukelig lenger i et seriøst og saklig ordskifte.
14.Så lenge sosialøkonomien var sparsomt utbygget ved Universitetet og vi ikke hadde høyere utdannelse i faget, var det naturlig at mange av bidragene til det økonomiske ordskifte kom fra folk som hørte til andre profesjoner.
15.Tiden bør nå være moden for et slikt ordskifte.
16.VI skal riktignok glede oss over at det politiske ordskifte foregår i mer siviliserte former i Norge enn i mange andre demokratier, og det vil være å gå for langt å si at tåkepratet representerer noen umiddelbar fare for vårt rotfestede folkestyre.
17.Bente Bakke vil sikkert være enig i at det nok fins mer enn en måte å møte utfordringene på, og at det er viktig at man i en allanse av demokratiske nasjoner har et åpent ordskifte om slike livsviktige spørsmål.
18.DET frie ordskifte, som vi tar som en selvfølge, eksisterer ikke i den sovjetiske supermakt.
19.Da Terje Wold la fram Spesialkomiteens innstilling på gruppemøtet den 1. mars, kom det igjen til et ordskifte om Apaktdrøftingene.
20.Det er bra at det går føre seg eit livleg ordskifte om grunnleggjande faglege og pedagogiske problem.
21.Det er ei problemstilling som Høgre gjerne diskuterer, men det er eit anna og lengre ordskifte.
22.Det politiske ordskifte føres i fullt dagslys, mens den administrative motstand mot et vedtak ikles en annen terminologi av objektive og faglige motforestillinger.
23.Eit ordskifte med statssekretær Kjell Hanssen om valprogramma i NRK kjem vel til å ta sju år dersom det ikkje er nokon som stoggar det.
24.Ellers må det fortsatt sies at det offentlige ordskifte beveger seg på et forholdsvis anstendig nivå i forhold til mange andre land.
25.Jeg skjønner ikke riktig hvorfor hun trekker frem dette i et ordskifte om NATOs strategi.
26.Om vi i fellesskap kunne tilstrebe et ordskifte på et bredere grunnlag, vil det kunne styrke arbeidet for sammenheng og kontinuitet i norsk utenrikspolitikk, en målsetning det synes å være tverrpolitisk enighet om.
27.På et vis er nok dette riktig, men den utenrikspolitiske debatt i Norge har hatt formen av tidvise utblåsninger snarere enn et vedvarende ordskifte.
28.Sjølv vil eg ikkje lukke augo for dei mange problem som utan tvil finst innan EF, men eg ser også eit stort behov for eit sakleg og aktuelt ordskifte om Noregs plass i det internasjonale samfunn i dei komande åra.