Norwegian-Italian translation of overenskomst

Translation of the word overenskomst from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overenskomst in Italian

overenskomst
forenendeadjective consenziente, d'accordo
Synonyms for overenskomst
Derived terms of overenskomst
Similar words

 
 

More examples
1.Det dreier seg om en revisjon av en overenskomst som gjelder ca. 300 bedrifter.
2.Vi har ingen planer om en lignende overenskomst her i landet, sa generalinspektør Magne Sørensen i Luftforsvaret til NRK Dagsnytt.
3.ARBEIDERPARTIET stilte seg beklageligvis negativ til den overenskomst som dannet grunnlag for budsjettrevisjonen.
4.Alt annet er tøv, sier Avnery, som påpeker at Londonavisen The Times i en lederartikkel skrev at den progressive listen" tar til orde for hva mange vestlige eksperter mener er det eneste realistiske grunnlag for en arabiskisraelsk overenskomst".
5.Andre punkt i avtalekomplekset er kommunenes overenskomst mellom privatpraktiserende leger om driftstilskudd fra kommunene.
6.Arbeiderpartilederen Peres og Shamir, som leder den regjerende Likudblokken, skal drøfte ytterligere detaljer i en foreløbig overenskomst om regjeringssamarbeide, opplyste en talsmann for Shamir.
7.At man nå slipper enda et år uten gjensidig overenskomst, vil bety et mindre anstrengt forhold mellom Staten og norsk fiskerinæring, mener han.
8.Avtalen er en oppfølgning av en overenskomst som seks multinasjonale selskaper inngikk i desember ifjor om å unngå å overlappe hverandres utvinningsområder når grubeselskaper utvinner mangannoduler fra havbunnen i den nordlige del av Stillehavet.
9.Avtalen han sikter til er gjeldende overenskomst for ruteflyvning mellom USA og Skandinavia.
10.Begjæringen om en midlertidig forføyning som forbyr fremføring av Thorbjørn Egners populære barneklassiker, ble trukket tilbake i Bergen namsrett fredag og det ble lagt frem en overenskomst i fem punkter.
11.DSB har en overenskomst med forbundet, presiserer Rendbæk, men det er havnearbeiderne innen forbundet som i tillegg vil ha en spesialordning.
12.De har eget forslag til overenskomst.
13.De krever opprettet egen overenskomst.
14.De skal makte konsentrasjonen om hverandre i spillet og konsentrasjonen som skaper den nødvendige kontakt og overenskomst med publikum, dette er spill og virkelighet.
15.Den kan også være en overenskomst med livet.
16.Den ventede annullering av denne overenskomst vil imidlertid bringe Gemayel i konflikt med Jerusalem.
17.Dersom Falconbridge Nikkelverk A / S i Kristiansand går med på det forslag til overenskomst som LOadvokat Karl Nandrup Dahl presenterer for bedriften idag, vil de 41 kreftofre og efterlatte få en økonomisk kompensasjon på tilsammen 3,7 millioner kroner efter kreftskader oppstått ved arbeid med nikkel.
18.Det er inngått en overenskomst mellom Sveriges Landbruksuniversitet (tilsvarende vår Veterinærhøgskole), Svenska Kennelklubben, Statens Hundskola og Jordbrukets Forsäkringsbolag.
19.Det finnes en internasjonal overenskomst om at museer ikke skal lånes ut til fiImopptak som kan animere folk til forfalskninger eller tyveri.
20.Det resulterte i en privat overenskomst, hvoretter min klient renonserte på endel av de rettigheter hun var tilkjent av de sveitsiske domstoler.
21.Det som inatt fortonet seg som en uløselig floke for Jern og Metallpartene, ble litt før klokken 5.30 imorges løst da riksmeglingsmann Bjørn Haug fremla et forslag til overenskomst som ble anbefalt av begge parter.
22.Det var polakkene som ba om en mer langsiktig overenskomst for å være i stand til å planlegge sine disposisjoner under de fortsatte økonomiske vanskeligheter.
23.Dette ansees nødvendig bl.a. fordi kommunen stiller den forkastede overenskomst som vilkår for avtale.
24.Dette bygger han på at Staten, når det kommer en rettskraftig dom i saken, antageligvis vil søke om ekspropriasjonstillatelse av området og at den samlede erstatning i forbindelse med skjønn eller overenskomst vil beløpe seg til totalt to millioner kroner.
25.Dette er utførlig beskrevet i pressen, men Talbott har noen fascinerende tilføyelser. han forteller hvordan Nitze og Kvitsinskij satt på en tømmerstokk i regnet i Jurafjellene utenfor Geneve og utformet en" overenskomst" som de skulle presentere sine respektive regjeringer.
26.En europeisk overenskomst om dette bør komme snarest mulig.
27.En overenskomst tillater militært personell bare å nærme seg dette området på fem kilometers avstand.
28.En slik løsning er avhengig av en overenskomst med regjeringen i Damaskus om at hverken syriske eller palestinske styrker skal fylle det tomrom som den israelske hær efterlater seg.
29.En slik overenskomst ville trygge stillingen til de amerikanske marineinfanteristene i Libanon.
30.Et utkast til avtale mellom Avisenes Arbeidsgiverforening (AA) og Norsk Grafisk Forbund om dispensasjon fra statsbestemmelsene i den grafiske overenskomst, kan åpne for utstrakt bruk av skjermterminaler i avisredaksjonene.
Your last searches