Norwegian-Italian translation of oversette

Translation of the word oversette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oversette in Italian

oversette
generellverb tradurre
Synonyms for oversette
Derived terms of oversette
Examples with translation
Jeg liker utfordringen med å oversette det uoversettelige.
More examples
1.Compassion" er et fint, engelsk ord som ikke lar seg oversette ordentlig.
2.Med Israel For Fred" fremholder at under krigen i Libanon gikk NRK så langt som til å oversette kommunikeer og meldinger fra Israel til en PLOterminologi som i mange tilfeller forandret meningen.
3.Predikat" vil jeg oversette med attest.
4.Hvis vi ikke klarer å overtale de flinkeste folkene til å skrive på nynorsk, har vi for eksempel muligheten til å oversette, sier Grepstad.
5.Problemet er å finne folk som kan oversette fra norsk til fransk.
6.Vi kan si at en leder må kunne oversette sosialøkonomi til norsk.
7.Alle sammen bøker som Regis Boyer fransk universitetsprofessor og spesialist på skandinaviske sprog - har uttalt sin begeistring for og som han gjerne vil oversette til fransk.
8.Alle som har vært litt utenlands, og snakker fremmedlandsk, må da klare å oversette, ikke sant ?
9.Bibelmisjonen er en viktig del av Bibelselskapets virksomhet, som strekker seg lenger enn til å oversette, trykke og selge norske bibler.
10.Bjurstrøm er i ferd med å oversette hele Strindbergs verk til fransk, med støtte fra Svensk Kulturråd.
11.De gamle kirkelige ABCer lar seg ikke så lett oversette til dagens mennesker.
12.De har arbeidet seriøst med jusen, og bygd opp et brukbart reglement, mens det på meg virker som om Skiforbundet har nøyd seg med å oversette det internasjonale forbundets lover.
13.Den finske professor Irmeli Niemi mener man burde oversette langt flere bøker de nordiske land imellom.
14.Den forrige norske bibelutgave kom så sent som i 1930 (NO 30), og så raskt går vel ikke sprogutviklingen at det kan være nødvendig å oversette Bibelen to ganger i løpet av ett århundre.
15.Den mest nærgående av alle var faktisk giraffen Hansi, men hva han sa, se det kan vi ikke oversette.
16.Den norske innsatsen har bestått i å oversette og redigere, og det er gjort på en fin måte.
17.Derfor ble det sendt til Oslo igår hvor folk på Oslo politikammer skal oversette heftene.
18.Det er ikke vi norske oversettere som på våre knær ber om bedre betaling og mer oppmerksomhet ; det er lille Norge som må oversette eller bli oversett !
19.Det er pater Aage Hauken, som er med på å oversette de apokryfe bøker til moderne norsk.
20.Det kreves tolker som kan oversette til fire sprog : engelsk, tysk, fransk og italiensk, folk til å betjene pressensenteret, alle slags sekretærer og medarbeidere under selve forhandlingene og noen må ta seg av kommunikasjonsoppgaver, slik som post og teletjenester.
21.Efter 15 års kinopause er Palle KjærulffSchmidt, som svært mange vil huske for" Der var engang en krig", tilbake med" Tukuma", som vi, fortsatt i Holbergåret, godt kan oversette med" Den stundesløse".
22.Efter hva Aftenposten erfarer er Utenriksdepartementet nå i ferd med å avslutte det omfattende arbeidet med å oversette sjøforklaringen efter" Germa Lionel"s hjemkomst til engelsk.
23.En datamaskin som kan oversette 3000 japanske ord i timen til engelsk, er presentert i Tokyo.
24.En dyp kjærlighet til dette sproget må ligge til grunn for hans innsats, for det er en kjent sak at det å oversette hverken gir særlig rikdom eller ære.
25.En fagoversetters arbeide består for det meste i å oversette fra ett sprog til et annet eller drive informasjon.
26.En fordel er det så absolutt at universitetslektorene i skandinaviske sprog nå er kommet med i arbeidet med å oppspore og oversette bøker.
27.Et av de konkrete målene som japanerne har stilt opp i sitt femte generasjonsprosjekt, er at man skal oversette tekst fra et sprog til et annet ved hjelp av datasystemer for 30 prosent av hva en menneskelig oversetter koster, med en presisjon på 90 prosent og med en kapasitet på 100 000 ord ad gangen, altså en velvoksen bok.
28.Ett eksempel er en dansk kvinne, ansatt i Verdensbanken i Washington forøvrig, hun bruker blant annet sin fritid til å oversette undertegnedes reportasjer i Aftenposten om Greenpeace.
29.Fassbinders skuespill heter på tysk" Der Müll, die Stadt und der Tod" - vi kunne oversette det med" Søppelet, byen og døden".
30.Finnes det et norsk forlag som tør ta chansen på å oversette ett av vår tids store mesterverker på 440 sider ?
Similar words

 
 

oversette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oversetteoversettendeoversatt
Indikative
1. Present
jegoversetter
duoversetter
hanoversetter
vioversetter
dereoversetter
deoversetter
8. Perfect
jeghar oversatt
duhar oversatt
hanhar oversatt
vihar oversatt
derehar oversatt
dehar oversatt
2. Imperfect
jegoversatte
duoversatte
hanoversatte
vioversatte
dereoversatte
deoversatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oversatt
duhadde oversatt
hanhadde oversatt
vihadde oversatt
derehadde oversatt
dehadde oversatt
4a. Future
jegvil/skal oversette
duvil/skal oversette
hanvil/skal oversette
vivil/skal oversette
derevil/skal oversette
devil/skal oversette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oversatt
duvil/skal ha oversatt
hanvil/skal ha oversatt
vivil/skal ha oversatt
derevil/skal ha oversatt
devil/skal ha oversatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oversette
duville/skulle oversette
hanville/skulle oversette
viville/skulle oversette
dereville/skulle oversette
deville/skulle oversette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oversatt
duville/skulle ha oversatt
hanville/skulle ha oversatt
viville/skulle ha oversatt
dereville/skulle ha oversatt
deville/skulle ha oversatt
Imperative
Affirmative
duoversett
viLa oss oversette
dereoversett
Negative
duikke oversett! (oversett ikke)
dereikke oversett! (oversett ikke)
Your last searches