Norwegian-Italian translation of oversetter

Translation of the word oversetter from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oversetter in Italian

oversetter
yrke - mannnoun traduttore [m]
  yrke - kvinnenoun traduttrice [f]
Examples with translation
Jeg liker det når vennene mine oversetter mine setninger.
Hvis mine venner oversetter mine setninger, da gleder det meg.
Hvem av dere oversetter ved hjelp av et oversettelsesprogram?
Similar words

 
 

More examples
1.Sovjetskaja Armija" betyr dette den sovjetiske arme men østtyskerne oversetter med C&A.
2.Den boken dere nå oversetter, hva kan sies om den ?
3.Det er lenge siden jeg elsket deg, aldri vil jeg glemme deg, oversetter vi, og teksten blir like platt som i norske døgnlåter.
4.Oversetteren er skapende i sitt sprog, men med bundet mandat, skriver forfatteren, kritikeren og oversetteren Carl Hambro i dagens kronikk, hvori han tar for seg endel av de mange problemer en oversetter av en skjønnlitterær tekst stilles overfor - problemer som kan skifte fra sprog til sprog.
5.Selv definerer vi det gjerne slik, sier Peter Haars, formann i Norsk Illustratørforbund, - at illustrasjonen oversetter det abstrakte til et billedlig uttrykk.
6.Akkurat for tiden oversetter jeg en bok som handler om Albert Åberg og pappan hans som kjeder seg så skrekkelig.
7.Ansvaret for den har en oversetter som ellers har Halldor Laxness som spesiale.
8.Arne Bjerring Hansen ser på terapeutens oppgave som oversetter eller tolk mellom samlivspartnere.
9.Banu Gürsaler Syvertsen er tyrkisk, gift med en nordmann, har studert økonomi i Tyrkia og oversetter tyrkiske kvinnelige forfattere til norsk.
10.Boken er oversatt til et fint og levende norsk av Janssons faste oversetter, Gunnel Malmström.
11.Brink skriver på boersproget afrikaans, oversetter til engelsk, og fører boken efter bearbeidelse tilbake til afrikaans.
12.Carl Hambro har bl.a. virket som forfatter, oversetter, diplomat, pedagog, journalist og kritiker.
13.Da er det selvsagt en fordel å ha programvare til en maskin med flest mulig brukere, selv om vi også" oversetter" programmene til forskjellige datasprog.
14.David McDuff, engelsk oversetter og kritiker med skandinavisk som et spesialområde, anmelder fem av fjorårets norske diktsamlinger, og nevnes skal bare at Stein Mehren er den som slipper best fra det.
15.De oversetter sine tanker til mennenes sprog.
16.De spansktalende får heller skaffe seg en oversetter.
17.Den kinesiske forfatter og oversetter Xiao Qian holder tirsdag 4. september en forelesning på engelsk om Henrik Ibsens drama" Peer Gynt" og de vurderinger det er gjenstand for i Kina.
18.Den vanlige amerikanske leser kjenner en mengde ord fra jiddisch som en oversetter ikke kan forutsette kjent hos norske lesere.
19.Denne smigrende uttalelse kommer fra Regis Boyer, professor og leder av skandinavisk seksjon ved La Sorbonne og oversetter av skandinavisk litteratur.
20.Det er skotten Robin Fulton som oversetter diktene.
21.En annen Solidaritetsflyktning oversetter til tysk.
22.En terapeut kan være oversetter eller tolk mellom samlivspartnere, forklarer han.
23.Et av de konkrete målene som japanerne har stilt opp i sitt femte generasjonsprosjekt, er at man skal oversette tekst fra et sprog til et annet ved hjelp av datasystemer for 30 prosent av hva en menneskelig oversetter koster, med en presisjon på 90 prosent og med en kapasitet på 100 000 ord ad gangen, altså en velvoksen bok.
24.Han oversetter også til begge sprog.
25.Han skriver og oversetter viser, revytekster og har laget åtte kabareter for fjernsynet.
26.Helt siden 1949 har hun hatt til oppgave å sikre seg rettighetene til utenlandske forfatteres bøker og samtidig sørge for at andre land oversetter forlagets bøker.
27.Her dreier det seg i høy grad om et nært samarbeide mellom forfatter og oversetter, et samarbeide som går ut på mer enn å finne" riktige" betydninger og prestere feilfri grammatikk.
28.Himmelfallen sier han noe på finsk som vi taktfullt oversetter til" hva i huleste" !
29.Hun er timelærer i engelsk på en handelsskole og oversetter fagbøker og artikler.
30.Hvilke særlige krav stiller man til denne lille gruppe yrkesutøvere, hva er forskjellen mellom den slette, den middels og den fremragende oversetter ?
Your last searches