Norwegian-Italian translation of overtrekke

Translation of the word overtrekke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overtrekke in Italian

overtrekke
bankvirksomhetverb andare allo scoperto, avere uno scoperto di
More examples
1.Det er ikke tilfredsstillende at sykehusets økonomisjef ved lønnsutbetaling ba alle som ikke har fått utbetalt full lønn, om å overtrekke sine lønnskonti om det skulle oppstå økonomiske problemer.
2.Oslo byrett fastslår i en dom at banken selv må ta sin del av skylden når en minibankkunde får overtrekke sin konto hele 68 ganger i løpet av et halvt år uten at kontoen blir sperret eller det blir gjort forsøk på å frata kunden minibankkortet.
3.Retten mente at det nærmest er utrolig at en minibankkunde skal kunne overtrekke sin konto i ca. et halvt år uten at kontoen blir sperret eller kortet fratatt kunden.
Similar words

 
 

overtrekke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overtrekkeovertrekkendeovertrukket
Indikative
1. Present
jegovertrekker
duovertrekker
hanovertrekker
viovertrekker
dereovertrekker
deovertrekker
8. Perfect
jeghar overtrukket
duhar overtrukket
hanhar overtrukket
vihar overtrukket
derehar overtrukket
dehar overtrukket
2. Imperfect
jegovertrakk
duovertrakk
hanovertrakk
viovertrakk
dereovertrakk
deovertrakk
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overtrukket
duhadde overtrukket
hanhadde overtrukket
vihadde overtrukket
derehadde overtrukket
dehadde overtrukket
4a. Future
jegvil/skal overtrekke
duvil/skal overtrekke
hanvil/skal overtrekke
vivil/skal overtrekke
derevil/skal overtrekke
devil/skal overtrekke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overtrukket
duvil/skal ha overtrukket
hanvil/skal ha overtrukket
vivil/skal ha overtrukket
derevil/skal ha overtrukket
devil/skal ha overtrukket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overtrekke
duville/skulle overtrekke
hanville/skulle overtrekke
viville/skulle overtrekke
dereville/skulle overtrekke
deville/skulle overtrekke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overtrukket
duville/skulle ha overtrukket
hanville/skulle ha overtrukket
viville/skulle ha overtrukket
dereville/skulle ha overtrukket
deville/skulle ha overtrukket
Imperative
Affirmative
duovertrekk
viLa oss overtrekke
dereovertrekk
Negative
duikke overtrekk! (overtrekk ikke)
dereikke overtrekk! (overtrekk ikke)
Your last searches