Norwegian-Italian translation of pålitelig

Translation of the word pålitelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pålitelig in Italian

pålitelig
uttalendeadjective attendibile, credibile
  personadjective degno di fiducia, fidato, sincero, credibile, attendibile, degno di fede
Synonyms for pålitelig
Derived terms of pålitelig
Examples with translation
Hun er pålitelig, høflig og kunnskapsrik.
Han er pålitelig og tålmodig.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er behov for en slik bok, men slik den markedsføres, gir den inntrykk av å være et pålitelig oppslagsverk, men det er den ikke, sier redaktør av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, Jagoda Moe.
2.Gir håranalysen et pålitelig bilde av mineralbalansen i kroppen ?
3.Nei, håranalyser er slett ikke pålitelig.
4.Vi har fått en rapport derfra om at vårt utstyr ansees som ytterst pålitelig, sier Odd Evensen til avisen.
5.Vi må se i øynene at skal et samfunn på det utviklingstrinn vi er på idag, dra full nytte av rettigheter, trygghetstiltak og helsetilbud som finnes, er det nødvendig med en rask og pålitelig tilgang på personalopplysninger.
6.17åringen er elev ved Kongsgård videregående skole i Stavanger, og er karakterisert som stø og pålitelig.
7.Alf Hartmann skrev med fyldig dokumentasjon om" Storm i russens vannglass", nærmere bestemt om all den hurlumhei som oppsto da Lars Eskeland i et foredrag hadde hevdet, med" pålitelig kilde", at 35 prosent av Oslos russepiker var innlagt på Ullevål for abort, mens sykehuset ikke kjente ett eneste tilfelle.
8.Alt Guds ord er sant og helt pålitelig.
9.Bilindustriens milliarder er - delvis styrt av politiske beslutninger - brukt til å gjøre motorene mer nøysomme og eksosen renere, konstruksjonen sikrere og mer rustmotstandig, kjøreegenskapene bedre og instrumenteringen mer komplett og pålitelig.
10.Contadora burde bli betraktet som et pålitelig initiativ.
11.De mange vitnene bekrefter inntrykket av tiltalte som en snill, rolig og pålitelig person som var svært grundig i sitt arbeide.
12.Den er også mer pålitelig og mindre utsatt for støy og billedforstyrrelser.
13.Den vaksine vi har mot tuberkulose på mennesker, regnes å ha god virkning, men vi har ingen tilsvarende helt pålitelig vaksine for dyr.
14.Denne tilstand med biler med og uten kjørelys skulle gi særdeles gode muligheter for å utarbeide en pålitelig statistikk, og derved sjekke den svenske, da biler med kjørelys burde ha en vesentlig lavere ulykkesfrekvens enn de uten.
15.Det er pålitelig.
16.Det finnes ingen pålitelig oversikt over antallet barn som årlig utsettes for incest, hverken her i landet eller internasjonalt.
17.Det meldes fra pålitelig hold at charmetrollet Fallon, alias Pamela Sue Martin, som vi har kunnet følge i mer enn førti episoder i den omstridte TVserien" Dynastiet", snart kommer til å slutte med innspillingene.
18.Det var en pålitelig kilde i hovedstaden Managua som opplyste dette igår.
19.Efter hva vi har erfart på pålitelig hold, blir det produsert en souvenirmappe i format A6, med et sett postfriske og et sett Specimenovertrykte frimerker av den serie på to frimerker som skal komme ut i forbindelse med Norsk Ukepresses 150års dag den 5. oktober iår.
20.En slik metode er mer objektiv og pålitelig enn spørreundersøkelser.
21.Essayet er pålitelig overfor de historiske fakta, og stoffet er presentert i en frisk og ledig Oslodialekt, fremholder juryen.
22.Et overraskende poeng var at Reagan tok den såkalte Star Warsplanen til inntekt for sin egen fredsvilje og lovet å dele USAs kunnskaper om et pålitelig antirakettforsvar med SovjetUnionen, hvis den andre supermakt godtar reduksjoner i atomopprustningen på andre felter.
23.For det finnes det ingen pålitelig statistikk, men det antas at det dreier seg om mellom åtte og ti prosent av befolkningen.
24.For regjeringen er valget kun en pålitelig barometeravlesning.
25.For å råde bot på dette befales det at" alle kanaler skal stenges slik at ideløshet og simpelhet ikke trenger inn i litteratur og kunst og slik at det reises en pålitelig barriere mot innflydelse fra den borgerlige massekultur".
26.Forfatteren må for å gi en pålitelig fremstilling i hvert fall ta visse reservasjoner.
27.Fra pålitelig hold poengteres det dog meget sterkt at en avgjørende faktor er julaftens plassering.
28.Først og fremst må Aftenposten som seriøs avis være korrekt og pålitelig, en avis som står i første rekke når det gjelder å informere om alle sider ved utviklingen i det norske og internasjonale samfunn.
29.Gjennom episoder fra dagliglivet på ambassaden blir det gitt eksempler på hvor samvittighetsfull Shi Zhiguan er i sitt arbeide og hvor pålitelig, vennlig, pliktoppfyllende, ærlig, hjelpsom og uselvisk han utfører sine oppgaver og mer til.
30.Gunnar Sama var pålitelig kammermusikalsk medarbeider ved klaveret.
Your last searches