Norwegian-Italian translation of påtaler

Translation of the word påtaler from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

påtaler in Italian

påtaler
rettsvitenskapverb incriminare, accusare, perseguire
Synonyms for påtaler
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeidstilsynet lar seg dupere av momsregistrering og griper ikke inn og påtaler forhold der de skulle ha gjort det, sa han bl.a.
2.Departementet påtaler dette.
3.Det er imidlertid ikke mange påtaler i løpet av et år, sier Ole Solberg, som har full sympati for dem som ønsker å forlate en drosje som de føler seg usikre i, men passasjeren bør gjøre opp for turen.
4.Finansrådmannen påtaler manglende vilje eller evne hos brukeretatene til å følge opp pålegg om å spare energi.
5.Og han påtaler" den totale blindhet som disse redaktørene har for sin egen virksomhet som påvirkningsagenter, som lederskribenter, den ene i vårt største annonseorgan, den andre i Norges mest nasjonalmilitaristiske dagsavis".
6.Sjømannsforeningen som har ca. 500 medlemmer, de fleste navigasjonsutdannede skipsoffiserer, påtaler at den ikke har fått anledning til å uttale seg om forslaget.
7.Skribenten påtaler at det en dag rullet inn på Østbanestasjonen et ekstratog med 450 passasjerer," vesentlig kommunistiske jøder fra MellomEuropa".
8.Særlig er det gangbart å påpeke skjeve forhold i land som er så langt borte at vi ikke behøver å regne med å bli utsatt for de problemene vi påtaler.
9.Trondheimbedriftens styre fikk et brev fra Oslo børs tidligere i uken der Børsen påtaler styremedlemmers salg av større aksjeposter før omverdenen fikk rede på et svakt halvårsresultat.
10.Vi har tre inspektører som følger med i trafikken og som påtaler det som man mener er uforsvarlig kjøring.
11.Derfor virker det tragikomisk når Greenpeace løper til domstolene når en avis påtaler deres virksomhet.
12.Når det gjelder tiltaltes adferd overfor sin hustru og sine barn, kan det være tvilsomt om politiet med hjemmel i anklageprinsippet kan skrelle unna de alvorligste sider av forholdet som her når man først påtaler saken, bemerket retten.
13.Den vestlige linje har gått ut på at man på den ene side skarpt påtaler sovjetiske og andre østeuropeiske krenkelser av menneskerettigheter.
14.Roll påtaler at jeg sa" Det er et godt målføre", og spør hva jeg mener med det.
15.Thomas Mathiesen påtaler at selv korttidsdømte settes til f.eks. skogsrydding og dermed, efter hans mening, får et tillegg til fengselsstraffen.
Your last searches