Norwegian-Italian translation of pakke

Translation of the word pakke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pakke in Italian

pakke
fyllaverb impaccare
  reiseverb fare le valigie, fare i bagagli
Synonyms for pakke
Derived terms of pakke
More examples
1.DAGSNYTT" for 50 år siden var en" pakke" nyheter fra NTB som ble lest opp av en hallomann uten tanke på radio, forteller Dagsnyttsjefen Kjell Lokvam.
2.Vi vil ikke på noen måte garantere for hele den pakke av forslag kommisjonen har lagt fram, og som egentlig betyr oppbyggingen av et helt nytt skattesystem".
3.Dere kan med andre ord tilby en samlet pakke med konsulenttjenester på de ulike områdene ?
4.Det er riktig at vi kan tilby en pakke som inneholder ekspertise på alle disse områdene av industriledelse, men vi ønsker ikke å bli sett på som et vanlig konsulentfirma som de fleste forbinder med analyser og konsulentrapporter.
5.Det neste vil bli at vi henvender oss til de to mellompartier sentralt, for å få en mer omfattende pakke, sier Halfdan Hegtun.
6.Har Radio Oslo mottatt henvendelser om mot god betaling å pakke inn reklame i sendingene ?
7.Hvis hensikten med å bevilge nye penger til Horten Verft bare er å redde bedriften, kan flere av oss andre bare pakke sammen, sier en annen skipsbygger, som i likhet med de fleste andre har tomme ordrebøker.
8.Jeg har satset på å ta steget opp blant de aller beste seniorene denne sesongen, men likevel ble jeg overrasket dag jeg fikk beskjeden om å pakke kofferten for å reise til Thunder Bay, sier Persson.
9.Jeg trives foran kamera, sier Holton, som såvidt har rukket å pakke ut koffertene.
10.Mange klager jo over all reklamen - men sannelig ser jeg ikke at de en uke senere har bestilt en pakke pr. postordre...
11.Når vi slåss mot Ellefsen og alt hans vesen, slåss vi altså mot en pakke som også inneholder navn som vi har bestilt og som vi i lengden ikke kan klare oss uten, sa Brox.
12.Sjøfolk har aldri hatt for vane å pakke meninger inn i bomull og cellofan.
13.Skulle vi være redd for alt mulig, kunne vi nesten pakke sammen.
14.Vi aksepterer at en" pakke" må bestå av både lettelser og skjerpelser dersom vi skal få et enklere skattesystem.
15.29åringen har også innrømmet sin del og forklarte at det var 27åringen som ba ham hente en pakke hasj som lå gjemt i Redalen.
16.29åringen opplyste videre at han en gang var blitt bedt om å overlevere en pakke med 160 000 kroner til en danske på Fornebu.
17.600 g seifilet og 2 store løk, hvetemel blandet med salt og pepper eller en pakke seibiff med løk.
18.Administrerende direktør Eirik Høien i Norge BilbransjeForbund karakteriserer den samlede" pakke" som Toyota Dahl nå kan tilby, som interessant.
19.Alle deltagerne har med en pakke og kveldens vinner får velge premie først, sier Bråten.
20.Anderledes kan man vanskelig oppfatte det når Knudsen den ene dag vil bli i Balsfjord, hvorpå han neste dag forteller at han kan tenke seg å pakke kofferten.
21.Andre tiltak som kan tenkes å inngå i Feldts økonomiske pakke, er f.eks. øket moms og en skatt på lønnsglidningen.
22.Arbeiderpartiet ønsker tvert imot lettelser i den direkte beskatning ved sanering av fradrags og overføringsordninger som et ledd i en pakke som ikke innebærer mindre skatteinntekter til Staten, ifølge Førde.
23.Avgiften øker med 30 øre for en 20pakning sigaretter og med 50 øre for en pakke røketobakk.
24.Bak den tilbaketrukne terrassen i øverste etasje må Konelas sovjetiske direktør Granov snart igang med å pakke kofferter.
25.Barnefamilienes økonomi skal forbedres gjennom en økonomisk pakke til en pris av 3,3 milliarder kroner.
26.Christo har gjort det til sin spesialitet å pakke inn nokså uhåndterlige gjenstander.
27.Da de fikk høre om omfanget av brannen på Agerups gård, måtte de pakke sammen alt disponibelt utstyr og kjøre dit.
28.Da de skulle åpne kassaapparatet, gikk det i vranglås, og utbyttet ble bare 10 kroner og en pakke sigaretter.
29.De fleste som kommer seg forbi tollvesenet med en pakke sigaretter eller en flaske for meget i bagasjen, slites vel neppe med den helt sorte samvittighet efterpå.
30.De har foreslått de nødvendige endringer i form av en pakke og greid å nå fram til en i hovedsak enstemmig innstilling.
Similar words

 
 

pakke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pakkepakkendepakket
Indikative
1. Present
jegpakker
dupakker
hanpakker
vipakker
derepakker
depakker
8. Perfect
jeghar pakket
duhar pakket
hanhar pakket
vihar pakket
derehar pakket
dehar pakket
2. Imperfect
jegpakket
dupakket
hanpakket
vipakket
derepakket
depakket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pakket
duhadde pakket
hanhadde pakket
vihadde pakket
derehadde pakket
dehadde pakket
4a. Future
jegvil/skal pakke
duvil/skal pakke
hanvil/skal pakke
vivil/skal pakke
derevil/skal pakke
devil/skal pakke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pakket
duvil/skal ha pakket
hanvil/skal ha pakket
vivil/skal ha pakket
derevil/skal ha pakket
devil/skal ha pakket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle pakke
duville/skulle pakke
hanville/skulle pakke
viville/skulle pakke
dereville/skulle pakke
deville/skulle pakke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pakket
duville/skulle ha pakket
hanville/skulle ha pakket
viville/skulle ha pakket
dereville/skulle ha pakket
deville/skulle ha pakket
Imperative
Affirmative
dupakk
viLa oss pakke
derepakk
Negative
duikke pakk! (pakk ikke)
dereikke pakk! (pakk ikke)
Your last searches