Norwegian-Italian translation of pakt

Translation of the word pakt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pakt in Italian

pakt
overenskommelsenoun patto [m], trattato [m]
  militærsknoun alleanza [f], patto [m]
Synonyms for pakt
Derived terms of pakt
Similar words

 
 

More examples
1.I pakt med tiden" het forlagets jubileumsbok.
2.A / S Vinmonopolet har i over 60 år vært lojale overfor myndighetene og omsatt sine varer i pakt med myndighetenes ønsker.
3.Det er i pakt med norske idealer og flid å bruke penger og tid på hjemmet.
4.Gruppen har sett det som sin oppgave å bidra til det vi vil kalle Bærum Nye Høyre - et parti i pakt med seg selv og med fremtiden foran seg.
5.Hvis det forekommer tjenesteutøvelse som ikke er i pakt med gjeldende instrukser, vil vi selvfølgelig gjøre noe med det.
6.I pakt med de olympiske idealer kommer vi til å delta i de 23. olympiske sommerleker med henblikk på å styrke forståelse og vennskap over landegrensene, fastslo han.
7.Ja, i pakt med Bibelens ord underlegger vi oss jorden.
8.Nye innmeldinger er et godt tegn og tyder på at vi handler i pakt med arbeidstagerne i den offentlige sektor, sier sekretær i organisasjonsavdelingen, Kjell Johansen, til Aftenposten.
9.Statsråden har jo ved flere anledninger understreket betydningen av at kulturinstitusjonene øker sine egenandeler, med klar adresse til en medvirkning fra det private næringsliv, så vi må vel nå si at dette tiltaket er helt i pakt med tidens signaler for kulturlivet, understreker direktør Bøe.
10.Stortinget må handle i pakt med det man føler er holdningen i folket.
11.68generasjonen er kommet i pakt med velstandsutviklingen på berget og blitt SVadel.
12.Aarflot fikk forøvrig med i" budskapet" fra møtet at der menneskerettighetene er begrenset og menneskers verdighet er truet, må kirkene" arbeide for frihet til å tale i pakt med sin samvittighet uten frykt".
13.Alle ønsker å påvirke utviklingen i pakt med de verdier de selv står for.
14.Allikevel må vi fornye World Cup i pakt med tidens krav.
15.Arbeiderpartiets hovedorgan presenterer intet eksempel på denne angivelige glidning, men beretter at denne likevel er" i pakt med Høyres tradisjoner".
16.Bjørnson valgte seg april, men arbeiderbevegelsen gikk et lite hakk lenger og valgte seg 1. mai. Ubevisst var vel dette et valg i pakt med gamle tradisjoner.
17.Blant annet er det planlagt en parkeringsplass i to etasjer, i form med landskapet, slik at anlegget skal være i pakt med de naturlige formasjonene i terrenget.
18.Bruce har inngått en pakt med oss.
19.Både kommunens egen organisasjon og virksomhet - og forholdet til Staten - må omprøves og gis en utforming i pakt med de rådende forhold.
20.Da inngikk Sovjet og Tyskland en ny pakt som følge av innmarsjen i Polen, en" vennskaps og grensepakt", direkte avledet av ikkeangrepspakten 23. august.
21.De er i pakt med en bedre fremtid.
22.De kvinner som måtte fatte interesse for Carl I. Hagens pretensiøse erindringsbok, vil finne en undersrømning av hva enkelte kaller" mannssjåvinisme", i beste pakt med hva som er partiformannens velgergrunnlag.
23.Deltagernes fordeling var i pakt med oppfordringer i tiden om tverrfaglig virksomhet og samarbeide også over universitetsog høyskolegrenser.
24.Den andre pakt det er tale om i verket, er overenskomsten mellom hersker og undersått eller mellom folkets ledere og folket, hvilket mere er å forstå som en statspakt i moderne forstand.
25.Den ble kalt" Paganini danser" og skulle illustrere at Paganini, som har inngått en pakt med djevelen, også vil danse, og danser som han spiller - djevelsk.
26.Den italienske gjestescenografen, Raimonda Gaitani, hvilken morgenstemning av et navn, har gitt det alvingske hjem et søylepust av større dimensjoner enn vår smule herregårdshistorie hjemler, men i pakt med stykkets klassiske grense og stilsprengende ånd.
27.Den nye pakt som fører Den gamle til fullkommenhet, er en pakt mellom Gud og alle mennesker.
28.Den tekniske kvaliteten burde ha vært mer i pakt med den musikalske standard.
29.Den viser at Gud har ført kirken helt frem til oss i dåpen og inngått en pakt med oss.
30.Denne modellen viser fasaden på det nye Sheraton Hotel Oslo Fjord og hvordan hotellet vil ligge i pakt med konferanse og utstillingssentret InfoRama i Sandvika.
Your last searches