Norwegian-Italian translation of paradoks

Translation of the word paradoks from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

paradoks in Italian

paradoks
generellnoun paradosso [m]
Synonyms for paradoks
Derived terms of paradoks
Examples with translation
Dette er et paradoks. Men forskerne har sikkert en forklaring.
Similar words

 
 

More examples
1.Det åpne samfunns mest vellykkede paradoks er lovgivernes ambisjon om å sette gjennomtenkte grenser for sine egne muligheter til å gå løs på folkets friheter og rettigheter.
2.Boken virker på mange måter som et helhetlig paradoks.
3.Det behøver ikke nødvendigvis være et paradoks å gi stor frihet til skoleslag samtidig som det gis visse formelle kompetansemuligheter.
4.Det er et paradoks at den statlige TVkanalen NRK er så markedsorientert at vi i idretten selv må satse på et halvkommersielt TV2selskap for å kunne gi et noenlunde dekkende speilbilde av idretten.
5.Det er et paradoks at det strammes til når ledigheten er stor.
6.Det er et paradoks at et land som Norge ikke bevilger mer penger til formålet, mener gruppen, som viser til levestandard, utdannelsesnivå og kulturell innsats.
7.Det er et paradoks å nedlegge en gruppe som nå står for et av de største filmsalg til utlandet som Norge har hatt i løpet av de siste 10 år, mente hun.
8.Det ligger et paradoks i at en dom som nok kan være jurdisk" riktig", likevel kan" gal".
9.Det må jo være litt av et paradoks hvis kanadiske NHLspillere med mindre enn ti kamper skal slippe til når våre eksproffer ikke er spilleberettiget, sies det fra svensk hold.
10.Et paradoks er det at samboere med felles barn kan søke Fylkesmannen om felles foreldreansvar for barnet og få det.
11.Hvordan takler du dette paradoks, Elbjørg Fjære ?
12.Jeg har ikke noe imot at hederen begrunnes slik, det er mulig det er for pent sagt at jeg har gått frem ved en kombinasjon av dristighet og varsomhet, med det er nettopp i dette paradoks at man må finne veiene.
13.Jeg må innrømme at jeg har tenkt på det tilsynelatende paradoks at det ikke finnes noen form for sikkerhetsklarering av de mest sentrale poster.
14.Også et slags paradoks, vel ?
15.Selv om vi kan forklare hvordan dette har skjedd, er jeg lei for at vi er kommet i en slik situasjon, Det må jo fortone seg som et paradoks når vi stadig presser på for å få hevet investeringene, sier veisjef Arne Østgård.
16.Vi fortsetter bevisst videre i det paradoks vi hele tiden har befunnet oss i, sier Joe Strummer.
17.Vi synes det er et paradoks at en høyreregjering i 1982 truer med ekspropriasjon, sier Asbjørn Karlsen.
18.At vi dermed skulle stå hverandre fjernere, er et paradoks.
19.Derfor er det også et særlig paradoks at Langslet når han nå har tillatt likt og ulikt, ikke har tillatt f.eks. Drøbakprosjektet hvor vi kunne fått et interessant forsøk med betalTV knyttet til bl.a. norske kulturytringer.
20.Derimot har Thoresen funnet ut at det var et paradoks å si nei til betalingsTV i Drøbak.
21.Det er et kolossalt paradoks.
22.Det er et paradoks at den høyt respekterte Trudeau sa takk for seg på et tidspunkt hvor han var mindre populær enn kanskje noen gang tidligere i sin 16 år lange karriere som statsminister.
23.Det er et paradoks at jo mer effektive legemidlene blir, jo større er faren for alvorlige konsekvenser ved feil bruk, fremholdt Mork.
24.Det er et paradoks hvis Arbeiderpartiet kommer med omfattende forslag til endringer i skattesystemet, mens Høyre blir stående igjen som forsvarer av dagens antikverte og sosialdemokratiske system, fremholder Henriksen overfor NTB.
25.Det er et skremmende paradoks at mens våre hjemlige" fredsforkjempere" demonstrerer for ensidig nedrustning og atomvåpenfrie soner i Norden, så er vårt eget land ikke atomvåpenfritt - fordi våre fjorder flommer over av sovjetiske ubåter med kjernefysiske ladninger !
26.Det er positivt at noen igjen har rettet oppmerksomheten mot det paradoks at vi på samme tid opplever stor arbeidsledighet og mangel på fagfolk.
27.Det er unektelig også litt av et paradoks at bemanningen nå reduseres, så lenge vi står overfor efterkrigstidens største arbeidsløshet.
28.Det er verre i byggebransjen, og det er et paradoks fordi den har monopol og er uten konkurranse.
29.Det ironiske paradoks fra Wallaces synspunkt er at en rapport TVselskapet selv har utarbeidet kan vise seg å bli Westmorelands beste argument.
30.Det kan fortone seg som et paradoks at dette skjer på et tidspunkt hvor utviklingen i det sydlige Afrika gjennom trefire måneder har gjennomgått en overraskende utvikling i retning av fredeligere naboskapsforhold.
Your last searches