Norwegian-Italian translation of patt

Translation of the word patt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

patt in Italian

patt
spill - sjakknoun stallo [m]
Derived terms of patt
Anagrams of patt
Similar words

 
 

More examples
1.Kanskje blir vi sirkusartister når vi blir store, spøker Knut Ekjord (t.v.) og Benno Patt.
2.Benno Patt og Knut Ekjord, begge fra Oslo, viste en utrolig ferdighet på de vaklevorne syklene, og klarte seg bedre over planken enn mange gjør på tohjulssykkel.
3.Grunnleggeren av New York Shakespearefestival, Joseph Patt, presenterte denne 1800talsoperetten i oppjazzet versjon i New York Central Park i 1980, og suksessen var så enorm at forestillingen ble flyttet til Broadway.
4.Og senere har blant andre minister for videnskap og utvikling, Gideon Patt, skarpt kritisert pakkeavtalen.
5.Patt Derian, som sitter i Kennedyfondets nominasjonskomite, er svært kritisk til avgjørelsen.
6.Statsminister Peres representerer det israelske arbeiderparti, mens Sharon, Nissim, Modai og Patt tilhører Likudblokken - men det gjenspeiler også en sterk tvil blant fagøkonomer med hensyn til hvor virkningsfull den inngåtte avtalen vil være.
7.Under møtet hadde Haugstvedt samtaler med den israelske handels og industriminister, Godeon Patt, og med stats og utenriksminister Yitzhak Shamir.
8.Blant andre er Patt Smith og Sammy Hagar i søkelyset.
9.Firmaet ble i 1936 registrert som Cederwall Larsen & Patt A / S, og var en direkte fortsettelse av det tidligere selskap Cederwall Larsen & Schencke fra 1933.
Your last searches