Norwegian-Italian translation of pauker

Translation of the word pauker from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pauker in Italian

pauker
musikk - instrumentnoun timpani [mp]
Similar words

 
 

More examples
1.Kamerat Kjersti har lite til felles med en Ana Pauker eller Rosa Luxembourg.
2.Når så man sist harpe og pauker i et revyorkester ?
3.Trompeter og pauker, hvor er dere ?
Your last searches