Norwegian-Italian translation of pave

Translation of the word pave from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pave in Italian

pave
religionnoun papa [m]
Synonyms for pave
Derived terms of pave
Similar words

 
 

More examples
1.En undersøkelse av mordet på pave Johannes Paul I".
2.Røken er hvit - en ny pave er valgt," ropte Elsebutangen, han klarte til og med å komme inn igjen før sendingen var slutt, med navnet på Paven.
3.(NTBReuterDPA) Den bulgarske tjenestemannen Sergej Antonov og syv andre personer skal tiltales i forbindelse med attentatet mot pave Johannes Paul II i mai 1981, opplyste den italienske forhørsdommeren Ilari Martella i Roma igår.
4.(New York Times) Efterforskningen av mafiasaker og arbeidet med en rapport om attentatet mot pave Johannes Paul II i 1981 har i det siste forsterket den oppmerksomheten som de italienske" magistratene" har fått rettet mot seg gjennom et par tiår.
5.Helgens amnesti for politiske fanger i Polen bør føre til sosial fornyelse, sa pave Johannes Paul II.
6.Jeg er fullstendig overbevist om at pave Johannes Paul I ble myrdet, sier Yallop.
7.Pave Johannes Paul II er den mest reaksjonære og kommunistfiendtlige pave i dette århundret, skriver det tsjekkoslovakiske kommunistpartiets ukemagasin Tribuna.
8.Pave Johannes Paul IIs uttalelser i Lutheråret 1983 er en 180 graders helomvending når vi vet at tidligere paver alltid har vært negative til det de har oppfattet som Luthers vranglære, sier Klein.
9.Pave kan nok en teatersjef være hvis han vil, han har vide fullmakter - men det tror jeg ikke er min stil, sier Haugen.
10.Så det er slutt med den tiden teatersjefen var pave ?
11.Altasaken førte henne til Vatikanet og pave Johannes Paul II, til FNbygningen i New York og møter på kontoret for menneskerettigheter og miljøvern.
12.Attentatet mot pave Johannes Paul II i 1981 er blant de temaer som Europaparlamentet har tatt opp når det gjelder Østblokkens ulike aktiviteter i vestlige land.
13.Avslutningsvis vil jeg nevne pave Johannes den XXIII som døde i 1963.
14.Ble pave Johannes Paul I, som døde efter 33 dager i embedet i 1978, myrdet av sine egne ?
15.Ble pave Johannes Paul I myrdet ?
16.Bulgareren Sergej Antonov blir tiltalt for attentatet mot pave Johannes Paul II våren 1982.
17.Bulgaria, muligens med støtte fra SovjetUnionen, sto bak attentatsforsøket mot pave Johannes Paul II i 1981.
18.Buscetta hadde fortalt myndighetene at Michele Greco var den" regjerende pave" i forbrytersyndikatet, som leder operasjoner med en indre krets av ti" kardinaler".
19.De er en kirkepolitisk meget vanskelig reise pave Johannes Paul II tirsdag innledet i reformatorene Zwingli og Calvins hjemland Sveits.
20.De foreliggende sterke bevis på bulgarsk deltagelse i attentatet mot pave Johannes Paul II, har skapt krise i forholdet mellom Italia og Bulgaria.
21.De gjentok sin appell til pave Johannes Paul II om å sette i gang en granskning av disse forbindelsene.
22.Den første ambassadør fra USA til Vatikanet på 117 år har levert sine akkreditiver til Pave Johannes Paul II.
23.Det ble også nevnt at den polskfødte pave var sterkt bekymrer over sine landsmenns drikkevaner.
24.Det er derfor et religiøst sett temmelig minelagt land pave Johannes Paul skal holde sine prekener i denne uken.
25.Det er for å slippe å bruke tid på å overvåke dette kjempeapparat at pave Johannes Paul II overlater de løpende forretninger til Casaroli - for å kunne konsentrere seg om de religiøse spørsmål som er kirkens egentlige oppgave og som også ligger hans eget hjerte nærmest.
26.Det er første pavebesøk der i landet siden pave Martin Vs reise til Bern i 1418.
27.Det er sagt at pave Pius IX bebreidet myndighetene for ikke å bistå pavestolen med hjelp, mens Leo XIII senere snudde argumentet og bebreidet myndighetene for ikke å be pavestolen om hjelp.
28.Det gjaldt nemlig ikke for pave Johannes å få all verdens biskoper til å bekrefte de overbevisninger Vatikanets teologer var kommet til, men å overlate initiativet til nettopp de biskoper som arbeidet i periferien.
29.Det går mange fantastiske historier om Niehans, blant annet at han helbredet Pave Pius XII.
30.Det katolske Europa hadde gått over til pave Gregors justerte kalender allerede i 1582, men det protestantiske England holdt standhaftig på Julius Cæsars årsinndeling inntil den kom for sterkt i utakt med solsystemet, og det dessuten begynte å bli for pinlig at Kontinentet alltid lå foran i tidsregningen.
Your last searches