Norwegian-Italian translation of pendle

Translation of the word pendle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pendle in Italian

pendle
fysikkverb oscillare, dondolare
  fare frem og tilbakeverb fare il pendolare, fare la spola
Synonyms for pendle
Anagrams of pendle
More examples
1.65 000 arbeidstagere må som nå belage seg på på pendle inn til Oslo, som skal opprettholde dagens nivå på rundt 300 000 arbeidsplasser.
2.Ahlsen kan jo pendle hvis han kommer til oss" heter det fra Ørgrytehold.
3.At begge i et ekteskap jobber i vår tid og noengang må pendle for å møtes, det forsto kongen.
4.Bedriften og de ansatte skal nå forhandle for å løse problemer som oppstår når de ansatte må begynne å pendle til Tune.
5.De som vil ha med seg mest mulig av festivalen, må derfor finne seg i å" pendle" mellom Scala, Club 7, Ruseløkka skole, Vika Teatret og Statens lærerhøgskole i Forming.
6.Dermed blir det å pendle daglig mellom Skiptvedt og Oslo for Yngvar Nilsen.
7.Det var innledningen av en varig reaksjon mot de bilfiendtlige bystyrevedtak som gjør det stadig vanskeligere å pendle til Oslo.
8.Det å pendle mellom to verdener som Grünerløkka (det er der han bor) og Hollywood, virker bare stimulerende på meg.
9.Forsvarets personell foretrekker å pendle frem og tilbake til jobben.
10.Hvem kan tenke seg å pendle mellom Bergen og Kirkenes i 84 døgn, uten avbrekk, ombord på M / S Finnmarken ?
11.I både Engerdal og Trysil kunne ekspeditører fortelle at om det lykkes dem å få jobb, kan de bli nødt til å pendle opptil 15 mil.
12.Jeg håper å kunne pendle mellom jobber hjemme og i utlandet.
13.Linn Stokke får en hard sommer, hun skal pendle mellom prøver på Nationaltheatrets" Trojanerinnene", Ernst Rolfkavalkade i Stockholm og" Grease".
14.Mange av de ialt 24 500 deltagerne er riktignok fra østlandsområdet og kan pendle mellom hjemstedet og banen.
15.Med roller som har tvunget ham til å pendle ikke bare mellom landene, men også mellom genrene.
16.Men transporten kan bli lang og dyr for den som må pendle den ni mil lange veien til og fra arbeidsplassen i Oslo.
17.Nå skal han pendle mellom Hollywood og Grünerløkka.
18.Og Sverre Anker Ousdal og Hans Ola Sørlie må pendle mellom" Orion" og opptak til den engelske filmen om Nordpolfarerne Scott og Amundsen.
19.Pendle litt mer mellom by og land.
20.Jeg bryter heller opp enn å begynne å pendle," sier han til svigerfaren, Jarle A. Fredriksen, som han har skjebnefellesskap med.
21.Blir det ikke bare mas av å pendle mellom MellomEuropa og Hølonda ?
22.Det blir langt å pendle til Marshalløyene, sier Odd Stenersen, som skal være med på å undersøke jordskorpen og eventuelle skader efter USAs atomvåpenprøver i 1950årene.
23.Men jobben er såpass trivelig at vi ikke har problemer med å pendle fra Kongsvinger, sier Dagny Amundsen (t.v.) og Kari Skaugen (t.h.).
24.Som vil pendle mellom Bangladesh, Pakistan og Afrika ?
25.De fleste vil nok pendle det første året, for å se hvordan det nye miljøet blir.
26.De som bor her uten å pendle til hovedstadsområdet, livnærer seg mest gjennom jordbruk og skogbruk, men det finnes også noen sagbruk og høvlerier.
27.Dessuten må teatret få et permanent tilholdssted, ikke som nå pendle vilt mellom alt fra Høiers Hotel til Ibsenhuset.
28.Det bør bli økonomisk attraktivt for norske ingeniører å pendle mellom disse miljøer.
29.Det norske teamet kommer delvis til å pendle frem og tilbake til Burj alBarajneh, men noen av medlemmene kommer til enhver tid til å bo der for å kunne være til stede dersom kampene skulle bryte ut igjen og leiren på ny skulle bli isolert.
30.Eventuell pendelkjøring vil derfor få nevneverdig betydning for det fåtall som reiser mellom øst for Tøyen og vest for Majorstuen, og kun for den brøkdel av disse som er så heldige at den bane de skal til, nettopp er den av de fire baner som er valgt til å pendle med den bane de kommer fra.
Similar words

 
 

pendle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pendlependlendependlet
Indikative
1. Present
jegpendler
dupendler
hanpendler
vipendler
derependler
dependler
8. Perfect
jeghar pendlet
duhar pendlet
hanhar pendlet
vihar pendlet
derehar pendlet
dehar pendlet
2. Imperfect
jegpendlet
dupendlet
hanpendlet
vipendlet
derependlet
dependlet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pendlet
duhadde pendlet
hanhadde pendlet
vihadde pendlet
derehadde pendlet
dehadde pendlet
4a. Future
jegvil/skal pendle
duvil/skal pendle
hanvil/skal pendle
vivil/skal pendle
derevil/skal pendle
devil/skal pendle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pendlet
duvil/skal ha pendlet
hanvil/skal ha pendlet
vivil/skal ha pendlet
derevil/skal ha pendlet
devil/skal ha pendlet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle pendle
duville/skulle pendle
hanville/skulle pendle
viville/skulle pendle
dereville/skulle pendle
deville/skulle pendle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pendlet
duville/skulle ha pendlet
hanville/skulle ha pendlet
viville/skulle ha pendlet
dereville/skulle ha pendlet
deville/skulle ha pendlet
Imperative
Affirmative
dupendl
viLa oss pendle
derependl
Negative
duikke pendl! (pendl ikke)
dereikke pendl! (pendl ikke)
Your last searches