Norwegian-Italian translation of pine

Translation of the word pine from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pine in Italian

pine
fysiskverb torturare, tormentare, far soffrire
  verkverb tormentare
Synonyms for pine
Derived terms of pine
More examples
1.... for å pine både fattige og fine".
2.Big Pine II" ble innledet tidlig ihøst, og vil vare til april.
3.Big Pine II" skal vare i syv måneder, og det er grunn til å regne med at også den neste vil strekke seg over flere måneder.
4.Big Pine II" vil nå et nytt høydepunkt senere i måneden i et øvelsesangrep av fallskjermjegere i en nordøstlige del av Honduras, nær grensen til Nicaragua.
5.Kristne grunnverdier" er ifølge min definisjon verdier som efter vår kirkes lære er avgjørende for menneskenes evige skjebne : evig salighet eller evig pine.
6.Våre mette proffer har dessverre ennå ikke skjønt" at de må pine seg selv hvis de igjen vil nå verdenstoppen, sier Beckenbauer i et intervju mandag.
7.(amour de soi) og en like naturlig vantrivsel eller pine ved å se andre livsvesener lide (pitie).
8.Hva er ditt syn på læren om helvete og den tanke at de mennesker som ikke tror, skal utsettes for pine til evig tid ?
9.Jeg greier å pine meg, men får det ikke til å gå lett, sa" Kalle", som timeglasset er i ferd med å renne ut for.
10.Brahms trodde nok at livet ville slukkes ut for den som ikke var på Guds veier, men han kunne ikke forestille seg at noe menneske kunne fortjene evig pine eller at en rettferdig Skaper kunne tillate en slik urett.
11.Christie har rett i at fengselsstraff er en" pine" jeg ikke har levet meg inn i fullt og helt, i hvert fall ikke ved egen erfaring.
12.De brukes i hytt og pine uten indre sammenheng.
13.Den" pine" som lovbrytere blir utsatt for i det norske straffesystem, er ytterst lite pinefull sammenlignet med den ofte livstruende pine som rammer ofrene for narkotikatrafikk og grove voldsforbrytelser.
14.Den siste store amerikanske militærøvelse i Honduras," Big Pine II", ble avsluttet i februar.
15.Denne pine synes temmelig fjern for Christie.
16.Derfra skal han komme tilbake for å dømme levende og døde, de troende til evig salighet, de andre til evig pine.
17.Det er en pine å se det samme laget når intet fungerer som i TVkampen mot Island (1828).
18.Det er første gang at USAs forsvarsdepartement offisielt har bekreftet meldingene om at et betydelig amerikansk militært nærvær vil vedvare i Honduras efter at fellesøvelsen" Pig Pine II" avsluttes senere i denne måned.
19.Det er grunn til å håpe at læren om evig pine for ikketroende i løpet av neste århundre vil bli forlatt av hovedstrømmen i kristen teologi, selv om det ennå i efterkrigstidens Norge har vært vanskelig å få prestestillinger for teologer med forsiktige liberale synspunkter på fortapelsen.
20.Det er lystbetont, spennende - og en veritabel pine.
21.En supermakt som på denne måte forsøker å pine livet ut av et fattig men stolt folk fortjener å bli fordømt av den internasjonale opinion.
22.En verre pine enn fengselsstraff er det å bli dømt til sikring.
23.Fem minutters pine i tillegg til hudkreften i hoderegionen endte hennes liv.
24.Generalstaben har gitt sin tilslutning til Gormans planer for" Big Pine 3".
25.I tørketiden klarer de bare å pine litt grumset brakkvann ut av de få grunne brønnene på sletten, relativt nær sine landsbyer.
26.Ifølge informerte Pentagonkilder vil den forestående manøvre bli like omfattende som den pågående øvelse" Big Pine II", der mer enn 5000 amerikanske soldater har deltatt.
27.Jeffery C. Schwab er den første amerikanske soldat som er blitt drept under fiendtlig beskytning i løpet av de fem måneder øvelsen Big Pine II har pågått.
28.Jeg er enig med Christie i at søkelyset også må rettes mot den" pine" - eller det onde - straffen påfører lovbryteren.
29.Jeg synes derfor Nils Christie overdramatiserer når han i Aftenposten 27. desember, i en polemikk mot undertegnede, fremsetter anklager om" overbudspolitikk i den pine man ikke får levet seg inn i".
30.Kiloene er Alfredo Chinchillas verste fiende, den 22 år gamle judoutøveren fra Oppegård er i ferd med å pine seg ned fra 71 til 65 kilo som er matchvekten De siste kiloene er harde.
Similar words

 
 

pine as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pinepinendepint
Indikative
1. Present
jegpiner
dupiner
hanpiner
vipiner
derepiner
depiner
8. Perfect
jeghar pint
duhar pint
hanhar pint
vihar pint
derehar pint
dehar pint
2. Imperfect
jegpinte
dupinte
hanpinte
vipinte
derepinte
depinte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pint
duhadde pint
hanhadde pint
vihadde pint
derehadde pint
dehadde pint
4a. Future
jegvil/skal pine
duvil/skal pine
hanvil/skal pine
vivil/skal pine
derevil/skal pine
devil/skal pine
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pint
duvil/skal ha pint
hanvil/skal ha pint
vivil/skal ha pint
derevil/skal ha pint
devil/skal ha pint
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle pine
duville/skulle pine
hanville/skulle pine
viville/skulle pine
dereville/skulle pine
deville/skulle pine
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pint
duville/skulle ha pint
hanville/skulle ha pint
viville/skulle ha pint
dereville/skulle ha pint
deville/skulle ha pint
Imperative
Affirmative
dupin
viLa oss pine
derepin
Negative
duikke pin! (pin ikke)
dereikke pin! (pin ikke)
Your last searches