Norwegian-Italian translation of pinse

Translation of the word pinse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pinse in Italian

pinse
religionnoun periodo di Pentecoste [m]
Derived terms of pinse
Anagrams of pinse
More examples
1.Annendag pinse vandret en ungdomsflokk ut i skogen, jentene flettet kranser av liljekonvaller og fioler, og to av dem ble gjort større og staseligere enn de øvrige.
2.Arbeiderpartiet har imidlertid funnet dette" skrytealbumet" så betenkelig at man tar sikte på å utgi en slags motmelding, rett efter pinse.
3.Begge vil god helse, god pinse, god jul og godt nytt år.
4.Da de folkevalgte forlot sine kontorer efter pinse, flyttet oppussingsarbeidere inn med hammere, meisler og malerkoster.
5.Da de forlot sine kontorer efter pinse, flyttet oppussingsarbeidere inn med hammere, meisler og malekoster.
6.Den første pinse ble 3000 mennesker døpt.
7.Den første tiden av rekreasjonsperioden vil han være innenlands, mens det ennå ikke er bestemt hvor han skal oppholde seg den siste tiden før pinse, sier Dyrdahl.
8.Den påfølgende uken har vi pinse, og dermed en chanse til å hvile ut i fritidshuset, hvis man da ikke velger å bruke disse dagene til forberedelser til sommerferien.
9.Døgnrekorden er på 31 500 biler. den innehar årets fredag før pinse.
10.Ellers er både pinse, jul og fellesferiestart store ekteskapssesonger.
11.Er det ikke pinse før langt uti juni !
12.Folk fra lensmannskontoret i Levanger arresterte natt til tirsdag den 42 år gamle småbrukeren i Skogn, som har vært efterlyst efter at hele buskapen hans ble funnet ihjelsultet like før pinse.
13.Fordi den røde farven bare brukes til pinse, olsok og annen juledag, er det minst slitasje på de røde messehaglene, noe som igjen har ført til at disse er best bevart.
14.Forsøkene på å løse den omfattende vesttyske metallarbeiderstreiken før pinse slo fredag feil, efter fire dagers intense samtaler mellom partene.
15.God pinse !
16.Gruppen er også misfornøyd med måten Forbruker og administrasjonsdepartement et omtaler markering av påske og pinse.
17.I det reviderte nasjonalbudsjett, som ble behandlet i Stortinget før pinse, legger Regjeringen større vekt på det som kalles innenlandsk likviditetstilførsel som styringsmål i kredittpolitikken.
18.Informasjonssjef Morten Berner forteller at mai og juni frem til pinse og ferieavviklingen er svært travel tid, i likhet med juletiden.
19.MEN efter pinse kan vi kanskje ofre en liten og enkel tanke på om vi, kanskje, kunne ha behov for å sjekke kompasset.
20.Men et par uker før pinse iår kunne en kjent tysk musikkjournalist på besøk i New York rapportere hjem til sin avis at byen var full av plakater som annonserte kammerkonsert med 30 Berlinerfilharmonikere og deres venner.
21.Månedens predikant seminarlektor Peder A Eidberg 6. søndag efter pinse.
22.Nye samtaler er ventet neste uke, men samtidig regner flere observatører nå med at konflikten vil vare til over pinse.
23.Og husk på at det er pinse med masseutflukt og sangerstevner og kanskje ett eller annet om den hellige ånd.
24.Pinse er høytiden da Kirken ble født.
25.Pinse er livets høytid.
26.Påske, pinse, jul og nyttårsaften skal salget avsluttes senest klokken 18.00.
27.Resultatet av jordbruksoppgjøret ventes forelagt Stortinget til behandling før pinse.
28.Selv om det er skoleslutt i Oslo idag og sankthans imorgen, regner vi ikke med så stor trafikk nå som til pinse, og de første par helgene i juli.
29.Statsminister Kåre Willoch ble utskrevet fra Rikshospitalet onsdag og skal rekreere frem til pinse, opplyser informasjonssjef Tore Dyrdahl ved statsministerens kontor.
30.Statsminister Kåre Willoch vil nok sørge for at dette skjer når han er tilbake i fullt arbeide igjen efter pinse.
Similar words

 
 

pinse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pinsepinsendepinset
Indikative
1. Present
jegpinser
dupinser
hanpinser
vipinser
derepinser
depinser
8. Perfect
jeghar pinset
duhar pinset
hanhar pinset
vihar pinset
derehar pinset
dehar pinset
2. Imperfect
jegpinset
dupinset
hanpinset
vipinset
derepinset
depinset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pinset
duhadde pinset
hanhadde pinset
vihadde pinset
derehadde pinset
dehadde pinset
4a. Future
jegvil/skal pinse
duvil/skal pinse
hanvil/skal pinse
vivil/skal pinse
derevil/skal pinse
devil/skal pinse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pinset
duvil/skal ha pinset
hanvil/skal ha pinset
vivil/skal ha pinset
derevil/skal ha pinset
devil/skal ha pinset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle pinse
duville/skulle pinse
hanville/skulle pinse
viville/skulle pinse
dereville/skulle pinse
deville/skulle pinse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pinset
duville/skulle ha pinset
hanville/skulle ha pinset
viville/skulle ha pinset
dereville/skulle ha pinset
deville/skulle ha pinset
Imperative
Affirmative
dupins
viLa oss pinse
derepins
Negative
duikke pins! (pins ikke)
dereikke pins! (pins ikke)
Your last searches