Norwegian-Italian translation of pipe

Translation of the word pipe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pipe in Italian

pipe
tekannenoun beccuccio [m]
  musnoun squittio [m]
  lydnoun pigolio [m]
  teknisknoun boccaglio [m], bocchetta [f]
  botanikknoun vaso [m]
Derived terms of pipe
More examples
1.Fra tid til annen ringer han meg opp, vi treffer hverandre, han røker sin pipe og forblir taus, skriver" Jan Rem".
2.Ikke i den forstand at vi er tvunget til å danse efter Philips pipe.
3.Jeg har ikke pipe i Storgaten 6.
4.Noen andre unger og jeg fikk røyke på fangstmann Hilmar Nøis pipe og drikke kaffe av koppen hans.
5.Når det gjelder en pipe som begynner å lekke - hun skulle vel ikke ha installert en parafinbrenner i hytta nylig ?
6.Alle husene har pipe.
7.Bestyrer Tom Jøran Bauer slapper av i svalegangen til den eldste bygningen, fra 1650årene, på antikvarisk" bordstol" og med ditto pipe.
8.Boligene er utstyrt med pipe.
9.Da Neumann leste dem, tok han noen hissige drag av sin pipe og smilte underfundig.
10.De får omverdenen til å danse efter sin egen pipe.
11.Derimot forekommer røkning bare sjelden blant kvinner, selv om det hender at eldre koner tar seg en pipe tobakk iblant.
12.Det dreide seg denne gang om en pipebrann, og brannmannskapene kjørte brannbilen bare såvidt utenfor garasjeporten, tok seg frem til den ildsprutende pipe, og fikk raskt slukket, Litt for hard fyring i en leilighet i brannstasjonen var årsak til pipebrannen.
13.Det hører ellers med å nevne at huset har pipe, slik at mulighetene til å lage peisestue er til stede.
14.Det skal bygges en ny pipe, som efter anbefaling fra Norsk Institutt for luftforurensning bør være 80 meter høy, mot den nåværende 60 meter.
15.Efter råd fra Gregersen skal vi utstyre oss med knortekjepp med sølvbeslag og løsskjegg og benytte enhver anledning til å hytte efter leddtrikken, hamre på dørene og pipe ut kraftuttrykk som" råskind" og" forbandede spårvågner".
16.En gang fikk jeg et nesten intimt forhold til en slik pipe.
17.F.eks. har alle pipe.
18.For han gikk i tweedjakke og hadde tversoversløyfe, var stille og innesluttet, men vennlig, og røkte pipe og så også i ansiktstrekkene ut som en engelsk gentleman.
19.For på denne lille gangbroen har Henri CartierBresson tatt sine bilder og JeanPaul Sartre vandret med sin pipe.
20.Han er knallhard og alle må danse efter hans pipe.
21.Han godtok at sønnene røkte hasj hvis de kuttet ut sprøytene, og ifølge 20åringen hadde de to røkt hasj pipe sammen.
22.Hva er dette for slags jammerlig påfunn, å si at jeg savner en pipe ?
23.Hva er en pipe ?
24.Hva gjør man med en pipe av mursten som trekker vann ?
25.Ikke alle britiske grubearbeidere er villige til å danse efter forbundslederen Arthur Scargills pipe.
26.Ivar Eriksen retter på den sorte feierkalotten og er klar til innsats i pipe nummer 30 den dagen.
27.Karakteren 9,95 fikk samtlige amerikanere til å pipe.
28.Men hvem kan stå for en liten 15 fots sak, med dampmaskin, pipe, blå baldakin og baugen full av sekker med bjørkeved ?
29.Normalt ville dette ha påkalt m ishagsytringer fra tilhengerne på tribunen, men Hallvar er en særdeles populær person i Eindhoven, så i stedet for å pipe ut sin lagkaptein, kom det et unisont" Hallvar, Hallvar" fra de tusener av PSVfans som gjennom hele matchen ga sine elleve ute på banen enorm støtte.
30.Norsk Brannvernforening minner om at erfarne skogsfolk gjerne stikker fyrstikkstumpen tilbake i esken og er mer og mer omhyggelig med ikke å forlate pipe eller sigarettaske før den er skikkelig slukket.
Similar words

 
 

pipe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pipepipendepepet
Indikative
1. Present
jegpiper
dupiper
hanpiper
vipiper
derepiper
depiper
8. Perfect
jeghar pepet
duhar pepet
hanhar pepet
vihar pepet
derehar pepet
dehar pepet
2. Imperfect
jegpep
dupep
hanpep
vipep
derepep
depep
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pepet
duhadde pepet
hanhadde pepet
vihadde pepet
derehadde pepet
dehadde pepet
4a. Future
jegvil/skal pipe
duvil/skal pipe
hanvil/skal pipe
vivil/skal pipe
derevil/skal pipe
devil/skal pipe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pepet
duvil/skal ha pepet
hanvil/skal ha pepet
vivil/skal ha pepet
derevil/skal ha pepet
devil/skal ha pepet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle pipe
duville/skulle pipe
hanville/skulle pipe
viville/skulle pipe
dereville/skulle pipe
deville/skulle pipe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pepet
duville/skulle ha pepet
hanville/skulle ha pepet
viville/skulle ha pepet
dereville/skulle ha pepet
deville/skulle ha pepet
Imperative
Affirmative
dupip
viLa oss pipe
derepip
Negative
duikke pip! (pip ikke)
dereikke pip! (pip ikke)
Your last searches