Norwegian-Italian translation of pipende

Translation of the word pipende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pipende in Italian

pipende
åndadjective ansante, ansimante
  generellnoun bip [m], suono acuto [m]
  åndnoun affanno [m], respiro affannoso [m]
  lydnoun pigolio [m]
Similar words

 
 

More examples
1.En pipende stemme svarte i callingen.
2.Alle de pipende, blinkende, tikkende og nesten tenkende plastbelagte tidsmaskinene er på vei ut.
3.Bak følger fire gnissende, pipende og ristende vogner av førkrigsmodell.
4.De fleste leger forbinder sykdommen astma med svært dårlig pust og pipende åndedrett.
5.På den måten viste hun sin pipende kjærlighet.
6.To ungdomsskoleelever sitter på gulvet og glor på et pipende videospill.
7.Min bekjent ble flere ganger vekket av alarmens pipende lyd bare for å oppdage at den ble utløst av et kraftig vindkast.
Your last searches