Norwegian-Italian translation of piske

Translation of the word piske from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

piske in Italian

piske
straffverb frustare, sferzare
Synonyms for piske
Derived terms of piske
Anagrams of piske
More examples
1.De beskylder oss for at vi ikke prøver å få til nasjonal forsoning, for å piske opp hat og motvilje og for å hindre at fortiden blir glemt.
2.Den danske handelsstanden begynner tidlig å piske opp julestemningen - som deres kolleger her i landet.
3.Dengang ble 12 muslimer, blant dem to imamer (bønneledere), dømt til strenge fengselsstraffer for å ha forsøkt å piske opp muslimsk nasjonalisme og drevet med kontrarevolusjonær virksomhet.
4.Det offisielle sovjetiske telegrambyrået TASS signaliserte igjen lørdag at man er forberedt på å glemme Treholtsaken og vende tilbake til normale forbindelser.Men samtidig blir den norske regjering advart mot å piske opp kunstig antisovjetisk propaganda.I en kommentar av Stepan Sergejev,blir den norske regjering beskyldt for å støtte den amerikanske militarismen med bare en stemmes overvekt i Stortinget.
5.Det som overrasker, er at Likud så lenge har har latt sine motstandere få bestemme tonen i valgkampen, selv om partiet den siste uken har gjort klare forsøk på å piske opp stemningen og følelsene.
6.Eiks superpatriot Jahn Teigen skal holde fire konserter i Tønsbergdistriktet for å piske opp stemningen foran seriestarten.
7.Eiks superpatriot nummer en, Jahn Teigen, skal piske opp fotballstemningen i Tønsberg foran hjemmelagets seriestart.
8.En ungdomsgjeng utenfra forsøkte å piske opp stemningen i Trilokpuri.
9.For i denne femte årstid kan kastevindene komme jagende og fyke forte krusninger over vannflaten og piske kaldregn mot never rundt årene.
10.Gruppen skal også til NordNorge en tur for å piske opp karnevalsstemningen der.
11.Han kan selvsagt ikke berolige saueeiere med at ulven vil holde seg til sitt vilt, men sier samtidig at han ikke vil piske opp stemningen foran en ny beitesesong.
12.Ikke mange av dem hadde vært mulige dersom ikke anstifterne hadde kunnet piske opp det ene folks selvfølelse kontra det annet.
13.Ikke minst pressen vil sørge for å piske opp stemningen før den kampen.
14.Men det skulle gå an å få enda kraftigere kollisjoner og enda høyere energier dersom maskinen ble bygget om, slik at man samtidig kunne piske frem både protoner og antiprotoner i samme ringbane - i motsatt retning !
15.Rettssaken inngår som et ledd i en konspirasjonsteori der myndighetene ønsker å bevise at det er de intellektuelle som utnytter Solidaritet til å piske opp stemningen.
16.Sandinistene har såvisst ikke bare behøvd å vise til det gode forhold mellom skiftende amerikanske regimer og Somozadynastiet opp gjennom årene for å piske opp en antiamerikansk stemning.
17.Selv Aage Samuelsen i sine stormaktsdager kunne neppe piske opp tilsvarende stemning på sine vekkelsesmøter, som folketalerne Skinner og Benn kan på et fullsatt Tribunemøte i Pavilion Theatre i Blackpool.
18.Selv om regnet skulle piske ned, og hver kremmer fra Kragerø til Mandal er utsolgt for ekte majones.
19.Spesielt hadde Labour problemer med å piske frem sine tilhengere, bare en måned efter det forsmedelige tapet i underhusvalget for Margaret Thatcher.
20.Således tar Palme Adelsohn kraftig i skole, og sier at det er viktig at landets ledelse viser ro og fasthet i stedet for å piske opp en opphisset stemning.
21.Særlig viktig for dem er det i ukene frem til valget å piske opp den antiamerikanske stemningen.
22.Under den nåværende forverrede internasjonale situasjon er aksjoner som skader kontaktene mellom landene og bidrar til å piske opp antisovjetisk hysteri, dobbelt farlige, fortsetter Tass.
23.Ved en senere komitebehandling av lovforslaget greidde imidlertid ikke lederne av de konservative lordene å" piske inn" tilstrekkelig mange, slik at det ble satt en midlertidig stopper for forslaget om å avskaffe valgene neste år.
24.Vi begynner med å piske sammen to egg og 2 1 / 2 desiliter sukker og blander i tre desiliter mel og to teskjeer bakepulver.
25.Vi må holde oss til realitetene uten å piske opp stemningen.
26.Det er raksjonære høyreorienterte krefter i USA som ønsker å stikke kjepper i hjulene for toppmøtet og piske opp spenningen", heter det videre.
27.Fiskeridepartementet forsøker å piske opp en frykt for Greenpeaceaksjoner i den nordnorske befolkning med et konfidensielt brev til Justisdepartementet om skjerpet politiberedskap i forbindelse med hvalfangsten, hevder man i Greenpeace, som ikke har konkret planer om aksjoner i forbindelse med årets hvalfangstsesong.
28.Fiskeridepartementet forsøker å piske opp en frykt for Greenpeaceaksjoner i den nordnorske befolkning med et konfidensielt brev til Justisdepartementet om skjerpet politiberedskap i forbindelse med hvalfangsten, hevder man i Greenpeace, som ikke har konkrete planer om aksjoner i forbindelse med årets hvalfangstsesong.
29.Begynn med å piske tre egg med en teskje sukker og en teskje vaniljesukker.
30.De skulle piske ham og slå ham ihjel.
Similar words

 
 

piske as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) piskepiskendepisket
Indikative
1. Present
jegpisker
dupisker
hanpisker
vipisker
derepisker
depisker
8. Perfect
jeghar pisket
duhar pisket
hanhar pisket
vihar pisket
derehar pisket
dehar pisket
2. Imperfect
jegpisket
dupisket
hanpisket
vipisket
derepisket
depisket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pisket
duhadde pisket
hanhadde pisket
vihadde pisket
derehadde pisket
dehadde pisket
4a. Future
jegvil/skal piske
duvil/skal piske
hanvil/skal piske
vivil/skal piske
derevil/skal piske
devil/skal piske
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pisket
duvil/skal ha pisket
hanvil/skal ha pisket
vivil/skal ha pisket
derevil/skal ha pisket
devil/skal ha pisket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle piske
duville/skulle piske
hanville/skulle piske
viville/skulle piske
dereville/skulle piske
deville/skulle piske
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pisket
duville/skulle ha pisket
hanville/skulle ha pisket
viville/skulle ha pisket
dereville/skulle ha pisket
deville/skulle ha pisket
Imperative
Affirmative
dupisk
viLa oss piske
derepisk
Negative
duikke pisk! (pisk ikke)
dereikke pisk! (pisk ikke)
Your last searches