Norwegian-Italian translation of pløye

Translation of the word pløye from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pløye in Italian

pløye
agrikulturverb arare
Derived terms of pløye
Anagrams of pløye
More examples
1.Du kan skjønne at med denna er det bare moro å sitte oppi der og pløye i timevis !
2.Men det er enda store marker å pløye for historieforskerne, sier professor Lovoll.
3.Da ble det noe å gjøre for oksene også, de er typiske sesongarbeidere og gjør ikke et slag utenom de to pløye / harveperiodene i mars / april og utpå sommeren.
4.Det blir derfor til at mesteparten av lesetiden går med til å pløye seg igjennom" matnyttig" faglitteratur.
5.Det er ikke til å unngå at man stundom også faller i dyp søvn på internasjonale filmfestivaler - som den gang da den bulgarske spillefilmen" Lastebilen" ble vist i Berlin - en lang affære om en lastebil som aldri ble ferdig med å pløye gjennom det store kommunistlandet uten at noe skjedde.
6.Det gjelder nemlig å funksjonere i et mediemiljø som i et internasjonalt perspektiv tross alt er for den rene andedam å regne. å høre på nyhetssendinge og pløye gjennom trefire aviser.
7.En periode satt jeg i styret i Det litterære råd, og da ble det litt av en haug med bøker å pløye igjennom, sier Halvor.
8.En stor del av TVsjefens lesetid går med til å pløye igjennom innstillinger, utredninger, tidsskrifter og annen litteratur som direkte angår hans arbeide.
9.For det østlige Middelhav er da vel det blåeste av alle farvann baugen kan pløye.
10.Jeg forsøker å pløye meg igjennom det jeg tror rommer det mest vesentlige.
11.Jeg trodde det var anerkjent og velkjent at man ikke kan forlange erstatning av samfunnet fordi man ikke får pløye ned et kulturminne.
12.Man må få frem mer hardføre rissorter, pløye dypere og vanne efter været.
13.Men den nye Regjeringen har ikke begynt å pløye opp marken slik at det kan bli ny fruktbarhet.
14.Partiene bærer i fellesskap ansvaret for å pløye marken - og kan sammen høste grøden.
15.Pløye ansnitt for avsnitt, gjerne med dagers mellomrom, og samtidig forsøke å sette opp et program for å kunne gjennomføre noen av ideene bak de vise ord.
16.Rikstrygdeverkets brosjyre kom altfor sent, og personlig tror jeg denne form for informasjon er vanskelig for store deler av publikum, kanskje spesielt dem som ikke orker å pløye gjennom et helt regelverk, men gjerne vil vite hvordan ordningen slår ut for dem !
17.Ved å la være å pløye opp store områder på en gang, men la upløyet mark ligge i striper på tvers av den dominerende vindretning, forhindrer vi denne kjedereaksjonen.
18.Vi kan stoppe vannets herjinger ved å bremse på farten, ikke gi det chanse til å få fritt løp over lange strekninger, bygge voller, pløye på tvers av hellinger, legge vannet inn i forsterkede kanaler, tappe det for energi.
19.En annen god ting er at man da alltid kan pløye overskudd tilbake i bedriften, samtidig som man sitter igjen med tilstrekkelig midler til å ha handlefrihet, legger August Cappelen til.
20.Traktorer har vi bare til å pløye en femtedel av åkerlandet, sier Kong Sam Ol.
21.Vi pløyer bare ned til 12 centimeters dybde for ikke å ødelegge og pløye ned bakteriene.
22.Vi vil i utgangspunktet forsøke å få bønder og villaeiere til frivillig å følge regelen om ikke å pløye eller dyrke innenfor en tremetersgrense fra veiene.
23.Brattelis bortgang i desember ifjor gav anledning til ny eftertanke, og boken" Trygve Bratteli har ordet", fra Tiden Norsk Forlag, viser klarere enn mye annet statsmannens evne til å pløye dypt, sette tingene i perspektiv og forklare inviklede forhold på en lettfattelig måte.
24.Dataanlegget har gjort livet adskillig lettere å leve for Staoils ledelse, som ikke lenger behøver å pløye gjennom kilovis med skrevne rapporter for å holde seg a jour med det som skjer.
25.Deilig å sitte her og kose seg med litt mat og drikke og samtidig pløye gjennom avisen.
26.Familien til Wali hadde slaktet all buskapen, unntatt hesten, for de håpet det ble mulig å pløye og så snart.
27.Folk liker å pløye dypere når de får tid mot helgen.
28.For meg personlig som efter evne på en samvittighetsfull måte, skal pløye igjennom mange hundre løsninger, er vanskelige oppgaver å foretrekke, da får jeg minst å gjøre.
29.Innen den tid har han rukket å pløye igjennom Guinnessboken han tross alt fikk av Aftenposten, en bok han antagelig da vil" ha lest korrektur på"...
30.Jordbærdyrkere vurderer å pløye opp større og mindre deler av sine jordbærfelter i høst.
Similar words

 
 

pløye as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pløyepløyendepløyd
Indikative
1. Present
jegpløyer
dupløyer
hanpløyer
vipløyer
derepløyer
depløyer
8. Perfect
jeghar pløyd
duhar pløyd
hanhar pløyd
vihar pløyd
derehar pløyd
dehar pløyd
2. Imperfect
jegpløyde
dupløyde
hanpløyde
vipløyde
derepløyde
depløyde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pløyd
duhadde pløyd
hanhadde pløyd
vihadde pløyd
derehadde pløyd
dehadde pløyd
4a. Future
jegvil/skal pløye
duvil/skal pløye
hanvil/skal pløye
vivil/skal pløye
derevil/skal pløye
devil/skal pløye
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pløyd
duvil/skal ha pløyd
hanvil/skal ha pløyd
vivil/skal ha pløyd
derevil/skal ha pløyd
devil/skal ha pløyd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle pløye
duville/skulle pløye
hanville/skulle pløye
viville/skulle pløye
dereville/skulle pløye
deville/skulle pløye
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pløyd
duville/skulle ha pløyd
hanville/skulle ha pløyd
viville/skulle ha pløyd
dereville/skulle ha pløyd
deville/skulle ha pløyd
Imperative
Affirmative
dupløy
viLa oss pløye
derepløy
Negative
duikke pløy! (pløy ikke)
dereikke pløy! (pløy ikke)
Your last searches