Norwegian-Italian translation of planlagt

Translation of the word planlagt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

planlagt in Italian

planlagt
hensikt adjective calcolato, deliberato, ponderato, premeditato
Synonyms for planlagt
Derived terms of planlagt
Similar words

 
 

More examples
1.Brennende blomster" vil koste seks millioner kroner, det normale for en norsk spillefilm, og er planlagt presentert på filmfestivalen i Haugesund neste høst.
2.Konsultasjonene" foran den nye prisøkning, som ble gitt stor publisitet og varte lenger enn planlagt, ble nå brukt som ventiler for misnøyen.
3.Planlegging og prosjektering av større boligområder krever imidlertid mange års forberedelser og Høyre vil derfor gå inn for en nøye planlagt utbyggingsreserve i Marka".
4.Sjøen for Alle" skal åpne 16. mars, og det betyr mye økonomisk for varemessen at en så stor og populær messe kan gå av stabelen som planlagt, sier Monsen.
5.Vi bekrefter at Bokklubben Nye Bøker vil dekke de merutgifter som Profil har hatt ved delvis produksjon av det opplaget som tidligere var planlagt solgt gjennom Bokklubben Nye Bøker.
6.Vinland" eies av Sverre DitlevSimonsen & Co., og rederiets representant i Canada, Kjell G. Bjerke, opplyser til Aftenposten at brønndreperaksjonen gikk helt som planlagt.
7.Økseutvalget" har planlagt å avslutte sitt arbeide slik at tilleggsbevilgningssakene kan behandles i finansutvalget 10. september og bystyret 23. september.
8.(NPSAPAFP) Ni medlemmer av Ku Klux Klan ble iår frikjent for å ha planlagt aksjoner mot et protestmøte som motstandere av klanen arrangerte 3. november 1979.
9.Akvariesaken er ikke av de saker som har versert lengst i det kommunale byråkrati, sier tidligere ordfører Brynjulf Bull, som en kommentar til fjernsynets muntre behandling av de 46 år Oslo har planlagt et akvarium.
10.Alt var... planlagt ?
11.Arbeidet er gått som planlagt, sier anleggsleder Olaf Nelberg Eriksen fra Selmer A / S.
12.Arbeidet har hittil gått som planlagt, sier anleggsleder Per Gunnar Hanssen i Ingeniør F. Selmer A / S, - og det hele skal være klart i september 1984, lover han.
13.Besøket var planlagt, men hun skadet benet, og turen ble avlyst.
14.Båtmessen" Sjøen for alle" vil bli arrangert som planlagt og åpner 16. mars, forteller direktør Jan E. Evensen i Sjøen for alle A / S til Aftenposten.
15.De nattlige kunstnerne må ha planlagt bildet nøye, for det er skikkelig gjort, mener vår Bysideleser som ringte og gjorde oppmerksom på kunstverket.
16.De nye leilighetene vi har planlagt, regner vi med å kunne selge i takt med byggingen, sier prosjektsjef Terje Heggedal i Furuholmen til Aftenposten.
17.Den sittende sesjon av Det palestinske nasjonalråd starter som planlagt i Amman førstkommende torsdag.
18.Dersom Kulturdepartementet som planlagt går over til å utbetale Statens bevilgninger til Den Norske Opera forskuddsvis pr. måned i stedet for som nå forskuddsvis pr. kvartal, betyr det i hvert fall at Operaen får et par millioner kroner mindre å rutte med enn iår.
19.Dersom denne boken skal få offisiell status, er det umulig for oss å være med i det såkalte flermedieprosjektet som nå blir planlagt som en serie med kristne programmer i NRK til neste år, sier redaktør Johannes Kleppa i DVI.
20.Det er bemerkelsesverdig at en godt innøvet og på forhånd planlagt antisovjetisk forestilling om enda en uidentifisert ubåt i norske farvann, som nå spilles ut av høyrepressen, blir brukt som propagandaopptakt til NATOs store krigsmanøvrer.
21.Det er en katastrofe for hele båtbransjen, hvis vi nå ikke kan arrangere utstillingen" Sjøen for alle" som planlagt 16.25. mars.
22.Det er enstemmighet i bedriftene bak den sammenslutning som er planlagt mellom Jernverket og Spigerverket.
23.Det er mesterskapets oppmann, Olav Høiås, som skal ta avgjørelsen lørdag eller søndag, men jeg tror jeg allerede nå kan fastslå at NM vil gå som planlagt.
24.Det er planlagt statskupp mot oberst Gadafi, og dere er medskyldige, ble det hevdet overfor mannskapet.
25.Det er snakk om en sveise operasjon som ikke var planlagt, men en type operasjon som likevel inngår i våre beredskapsplaner, sier han.
26.Det naturlige må være at kommunen nå samler kreftene om bibliotekplanen og realiserer nybygget som er planlagt reist der Frelsesarmeens hus nå står i rådhuskvartalet, sier skoleinspektør Per Aarrestad, bibliotekstyrets formann gjennom de siste tolv år.
27.Det synes ikke som om dette var noe planlagt opprør, men en slags spontan reaksjon efter beskyldninger fangene imellom om tysting, forteller Gunnar Andreassen.
28.Det ville være ønskelig med flere kampanjer, men noe konkret tror ikke jeg blir planlagt nå.
29.Dette er en ren tilfeldighet og ingen bevisst planlagt handling, sier Jens Strandås, som er formann i skolestyret i Skedsmo.
30.Dette går akkurat som planlagt, fleipet den norske curlingskipen, Eigil Ramsfjell, efter på hengende håret å ha kvalifisert seg for VMsluttspillet i curling for sjette gang.
Your last searches