Norwegian-Italian translation of plattform

Translation of the word plattform from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plattform in Italian

plattform
konstruksjonnoun piattaforma [f]
Synonyms for plattform
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
2.Med den slags betingelser heftet til listeforbundsordningen, inviterer man til strid og krangel regjeringspartiene imellom, som snarere svekker enn styrker den felles plattform.
3.Nettopp i en situasjon hvor det er en aktuell mulighet for at Venstre vil søke samarbeid med Ap., er det politisk vesentlig at det ikke rår noe tvil om Venstres plattform som et parti uavhengig av blokkene og som et radikalt ikkesosialistisk parti.
4.Avisen blir laget av en gjeng individualister, vi har ingen klart formulert politisk plattform, men de fleste av oss ligger nok et hakk til venstre for sentrum i amerikansk politikk, sier filmkritikeren James Hoberman i The Village Voice.
5.Den ideologiske avklaring gir Fremskrittspartiet en markedsøkonomisk plattform med bakkekontakt.
6.Dersom en totalskade på en plattform inntreffer, risikerer vi altså at statsbudsjettet får en virkelig trøkk i alle fall.
7.Det er klart at det alltid er forbundet med en viss risiko å få en gassutstrømning på denne måten på en plattform.
8.Det er kolossalt viktig å ha en trygg basal plattform, et sted å komme til uansett hvordan verden omkring fortoner seg.
9.En plattform, sier de, - er god å ha når man skal stige ombord i toget.
10.Fremfor alt står jeg på en konsekvent liberalistisk plattform.
11.Jeg må tilstå, sier Reagans motstander i såvel 1976 som i 1980, at jeg som president aldri kastet et blikk på partiets politiske plattform.
12.Men en viss plattform har du jo å stå på efterhvert.
13.Nettopp i en situasjon hvor det er en aktuell mulighet for at Venstre vil søke samarbeide med Arbeiderpartiet, er det politisk vesentlig at det ikke rår noen tvil om Venstres plattform som et parti uavhengig av blokkene og som et radikalt ikkesosialistisk parti.
14.Selv om det har vært harde motsetninger i styret efter den såkalte Geir Karlsensaken, fikk vi på dagens styremøte ryddet disse problemene av veien og bygget opp en plattform for det videre samarbeidet.
15.Sproget er vår felles plattform.
16.Vi må få snudd denne utvikling og bringe disse bedrifter over på en sunnere økonomisk plattform.
17.Vi må først forsøke å finne en plattform gjennom bl.a. en styrkning av egen junioravdeling, men la det ikke dermed være sagt at vi ikke ønsker spillere utenfra velkommen til klubben, sier Sveinsson.
18.Vi må legge bak oss den retorikk som skiller oss, og konsentrere våre anstrengelser om de problemer og målsetninger vi deler, sier gruppen i sitt utkast til en samlende plattform.
19.våre to største politiske partier igjen later til å ha funnet en felles plattform i synet på våre NATOforpliktelser m.v.
20.23åringen mener å kunne tilføre partiet nytenkning, på en fjellstø og helhetlig, liberalistisk plattform.
21.300 indiske arbeidere bygget igår en to og en halv meter høy plattform av mursten i New Delhi.
22.Aktivistene under pastor Jerry Falwells ledelse har allerede fått nedfelt i den republikanske plattform at nye høyesterettsdommere skal være forpliktet til" å forsvare det ufødte liv".
23.Andre påpeker at den dominerende høyrefløy fra sine mer bekvemme posisjoner vil stå vakt om sin politiske plattform.
24.Arbeiderpartiet er innstilt på å invitere Høyre og de ansattes organisasjoner til sammen å finne frem til en bredest mulig plattform for hvordan Oslos økonomiske problemer kan løses.
25.Avisen har merket seg at Venstre ønsker å stå fast på sin plattform uavhengig av blokkene og som et radikalt, ikkesosialistisk parti.
26.Avisen skriver også at nordmennene skal være innstilt på å gi britiske selskaper større andel av plattform og andre utviklingsordrer.
27.Bakgrunnen for mitt utspill er derimot at fotballforbundet kan miste stor anseelse og troverdighet i kjølvannet av denne saken, og at man nå må bygge opp en ny plattform for det fremtidige arbeidet ; fri for mistenkeliggjørelse, sier Johannes Vold.
28.Bare måneder efter uforsonlige rakettoppgjør i Stortinget kunne Arbeiderpartiet og regjeringspartiene igår konstatere at de på vesentlige områder er kommet frem til en bred sikkerhetspolitisk plattform.
29.Behandling av Tommelitenproduktene på Eldfisk har tidligere vært regnet som økonomisk mer interessant enn å gjøre dette på en egen plattform på Tommeliten.
30.Bondelagets Nils Valla uttrykte særlig glede over den" felles plattform for å møte Staten", som han kalte det.
Your last searches