Norwegian-Italian translation of pleie noen

Translation of the word pleie noen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pleie noen in Italian

pleie noen
pasientverb curare, prendersi cura di, occuparsi di, assistere, accudire a
  formålverb avere caro
  skjøtte omverb occuparsi di, avere cura di, assistere
Synonyms for pleie noen
Similar words

 
 

More examples
1.I min arbeidssituasjon blir det ikke tid til å pleie noen særlig omgang med familie og venner.
Your last searches