Norwegian-Italian translation of politikk

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet bygger sin politikk på den demokratiske sosialismen.
2.Beskrivelsen kommer fra en sentral embedsmann i Bonn overfor Aftenposten, og gjelder en østtysk politikk som vekker større og større oppmerksomhet blant vesttyskere, selv om den bare er vel fire uker gammel.
3.Boken viser hvordan ideer forflytter seg og hvordan politikk og nasjonale holdninger preger idestrømningenes bane," sier Spalding til slutt.
4.De grønne" er partiet som snur oppned på tilvante forestillinger om vesttysk politikk, med et ganske stivnet og" etablert" partisystem.
5.Den politikk som dagens regjering fører når det gjelder arbeidsledighet og den sosiale trygghet, går på tvers av hovedsynspunkter i Venstres politikk.
6.Den åpne dørs politikk" overfor omverdenen skal fortsette.
7.Den økonomiske politikk i Bærum bør i fremtiden baseres på nullvekst i skatteinntektene de nærmeste årene", heter det i notatet.
8.Det er Høyre som er på offensiven i norsk politikk.
9.Det er ikke hva partiets leder skriver eller sier som er avgjørende, men hvilken politikk hans håndgagne skare står for og kommer til å lansere i tida som kommer".
10.Det er ikke mulig for oss å delta i noe som helst organisert politisk samarbeide med et sosialdemokrati som driver en kollektivistisk, sentralistisk og sosialistisk politikk", sa Centerpartiets formann Thorbjørn Fälldin.
11.Det er jo et lyspunkt i en situasjon som ellers er illevarslende nok for de krefter som helhjertet ønsker å arbeide for et samfunn der konservativ og liberal politikk skal være toneangivende.
12.Det er kanskje ikke så nøye for Unge Venstre hvilken politikk som føres i Norge ?".
13.Det finnes bare ett eneste ord som kan beskrive den ærede representants politikk når han står overfor trusler, enten innenfra eller fra utlandet, og det ordet er eftergivenhet.
14.Det ville være rimelig om Norge, som har høstet så mye av Antarktis rikdommer, også var med på den forskning som kan føre til en sunn økologisk politikk i disse områdene".
15.Dette betyr at vi i tillegg til de meget omfattende arbeidsmarkedstiltak, som nå vil bli utvidet ytterligere, må legge enda større vekt på en politikk som kan gjenskape balansen i norsk økonomi og styrke næringslivets konkurransekraft.
16.Du kan ikke drive politikk som yrke og fortsatt være en ærlig mann.
17.Dyp uenighet i virkemidler skiller de to når det gjelder økonomisk politikk, helsepolitikk, og Norges rolle i NATO.
18.En atlantisk politikk er og blir en forutsetning for vår europeiske orientering.
19.En del av den vestlige intelligentsiaen advarer mot samfunnesmessig engasjement som en form for politikk.
20.Et av de viktigste og mest iøynefallende resultater av regjeringen Willochs politikk er den betydelige reduksjon av prisstigningen.
21.For et parti som tradisjonelt har vært regnet som å høre hjemme på den ikkesosialistiske siden av norsk politikk, kan det koste stemmer å flytte over på den andre siden.
22.For å dempe inflasjonseffekten av en slik mer ekspansiv økonomisk politikk, inviterer Arbeiderpartiet til et forpliktende samarbeid med lønnstakerorganisasjonene med sikte på å få alle til å tilpasse sine lønnskrav til den samfunnsøkonomiske situasjon.
23.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
24.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
25.Fred er mulig" mener Franz Alt, med henvisning til Bergprekenens politikk.
26.Han er tross alt det eneste nye som er skjedd i fransk politikk siden maktskiftet i mai 1981.
27.Hvordan påvirker ambassadør Jens Evensens meninger og hans stilling som norsk forhandlingsleder overfor russerne, de forventninger som skapes og den politikk som utformes i Kreml ?
28.I 1974 ble Nino Pasti pensjonert og gikk inn i aktiv politikk.
29.I am commited to preventing Cuban and Nicaraguansupported guerrillas from violently overthrowing El Salvadors elected Government and others in the region." - I disse ord ligger kvintessensen av USAs politikk overfor MellomAmerika pr. i dag.
30.Ja vel, statsråd" nådde nye høyder i sin harselas med hva som er regjeringspraksis, om ikke akkurat regjeringens offisielle politikk, med hensyn til bestikkelser for å hale i land store kontrakter, og hvordan man omgår alkoholforbud i islamske land.
Your last searches