Norwegian-Italian translation of poppe

Translation of the word poppe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

poppe in Italian

poppe
maisverb arrostire
Similar words

 
 

More examples
1.De to kvinnene er den 39 år gamle kunstmaler Bärbel Bohley og den 30 år gamle husmor Ulrike Poppe.
2.Den beste måten å oppnå dette på, er å bekjempe sykdommer på smoltstadiet, sa Poppe.
3.Fiskeveterinærene Tore Håstein og Trygve T. Poppe har vært faglige konsulenter.
4.Fra Svein og Kari Poppe til Einar TiedemandJohannesen, Drammensvn. 103 seksjon 7 for 700 000 kroner.
5.Nannestad Sparebank er praktisk talt ektefødt av Nannesad Præstegjelds Kornmagasin, og den første kasserer - eller bankdirektøren om man vil - var lensmann P.A. Poppe.
6.Veterinær Trygve T. Poppe sa i forbindelse med visningen at norske fiskeoppdrettsanlegg stort sett har gått klar av alvorlige, smittsomme sykdommer.
7.De to tårnene vil visuelt knytte seg til den flotte inngangsportalen til Frydenlunds Bryggeri" uttaler arkitekten, Henrik Poppe.
8.Dr.med. Erik Poppe går bl.a. inn for oppmykning av arbeidsmiljøloven, slik at sykehuskapasiteten kan utnyttes bedre.
9.Er det show som dette vi må lage for å presentere og" poppe opp" livsstilen i Føre, i Skjåk og i Dalen som den var der for femti og hundre år siden ?
10.Et visuelt lyspunkt i et ellers grått kvarter ble den betegnet som, hjørnegården som arkitekt Henrik Poppe har tegnet.
11.Fra Alf Andersen til Hans Poppe, Kjølberggt. 28 seksjon 33 for 240 000 kroner.
12.Men når herrene Erlandsen, Mork og Poppe, talsmenn for statlig sykehusdrift, hevder at fylkesgrensene skaper kapasitetsproblemer ved sykehusene, og dette brukes som argument for statlig overtagelse av sykehus, må en få lov å protestere.
13.Trygve Poppe om" Sykdom hos fisk" - spesielt om oppdrettsfisk.
Your last searches