Norwegian-Italian translation of prøve

Translation of the word prøve from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prøve in Italian

prøve
normnoun criterio di valutazione [m], metro di valutazione [m]
Synonyms for prøve
Derived terms of prøve
More examples
1.5.90 ? det står jeg over", sa EMvinner Thierry Vigneron og overlot til sin landsmann Pierre Quinon å prøve seg på den høyden.
2.Argumentrekken skal ikke repeteres, men man kan prøve å forestille seg det vidtrekkende økonomiske omfanget av den selvpåførte by og samfunnskatastrofen en iverksetting av Grunnlinjen påviselig blir.
3.Av flere onder får jeg prøve å unngå de verste".
4.Da er det forslagets realisme som blir satt på prøve.
5.Dataprogrammer som lar oss prøve spille, undersøke, utforske - hva som blir konsekvensen av økologiske forandringer, politiske systemer, diplomatisk taktikk, anvendelsen av moderne teknologi - og lar oss gjøre dette sammen med andre mennesker alt dette gjør meg til optimist !
6.Der hvor det er mulig, bør en i skolen eller vedkommende trossamfunns eller livssynsgruppes regi, prøve å gi gruppeundervisning i stoff som baserer seg på den tro eller det livssyn elevene hører til.
7.Der hvor det er mulig, bør en likevel i skolen eller vedkommende trossamfunns eller livssynsgruppes regi, prøve å gi en gruppeundervisning i stoff som baserer seg på den tro eller det livssyn eleven hører til.
8.Det kinesiskamerikanske vennskap har bestått tidens prøve, og går fremad gjennom vind og storm", fastslår Kinas offisielle telegrambyrå som snakker om lyse utsikter for de fremtidige forbindelser.
9.Dette betyr at domstolen ikke bare skal prøve de rettslige vilkår, men også overprøve forvaltningsskjønnet.
10.Du bør ikke prøve deg på noe, for jeg vet hvor du jobber !
11.Du må prøve Paul, den er fantastisk," sa han.
12.Frisindet" besto ikke den første prøve.
13.Fritt Norge med NATO" er ikke i tvil om at landets politiske ledelse uansett hvilke politiske partier den har gått ut fra, ikke vil ha noe alternativ hvis den stilles på den ytterste sikkerhetspolitiske prøve.
14.Gå og kos dere og bad, så skal vi prøve å få trafikksjefens folk på bedre tanker," sa politimannen til et par feilparkerere.
15.Handlingen settes i gang ved at to unge menn går med på å sette sine venninners trofasthet på prøve.
16.Hvorfor ikke prøve med vennskap ?
17.Jeg akter å følge opp i Kandijas ånd, men skal prøve å legge inn min egen sjel", sier den nye landslagstreneren, som sitter ved roret for første gang når Norge deltar i en firenasjoners turnering i Danmark denne helgen.
18.Jeg ville prøve de andre ved å trykke på hele tiden" sa sørlendingen, som allerede da hadde gått i utbrudd to ganger tidligere.
19.Lykkeby"," Havbunnen"," Epletreet" og" Forfriskende drikke" er alle eksempler på at det utrolige likevel er mulig, bare noen tør å prøve.
20.Lykkens Prøve" er altså langt fra så" ekte" og opprinnelig som sine meddeltagere.
21.Lykkens Prøve" har blå baldakin, gammel dampmaskin og fyres med bjørkeved !
22.Lykkens Prøve" kan heller ikke hamle opp med de andre deltagerne når det gjelder alder.
23.Når det gjelder kompetanseområder som faller utenfor det som utdannelsessystemet dekker, skal Staten prøve å legge tilrette dokumentasjonsmuligheter.
24.Politisjef" Sting skal prøve seg udi filmen igjen, og denne gangen skal han spille ingen ringere en monsterskaperen Dr. Frankenstein.
25.Thi hvad kand være større Prøve paa et Menniskes haarde Gemyt end efter mange Aars Tieneste at fordømme en gammel Hest som ofte har reddet ens Liv, til en Mølle, item at sætte en troe Hund udi en Lænke, eller at skyde ham ihjel, naar den formedelst Alderdom ingen videre Tieneste kand giøre.
26.Vi har prøvd i alle år å stoppe en slik reisefordelingskasse", sier Hermann Foss i Vålerengen -" nå må vi prøve å gjøre det beste ut av en håpløs situasjon, ser det ut til".
27.Alle tiders at vi fikk prøve, i alle fall, utbrøt Astrid Dahl Juva.
28.Bare det å få prøve seg i et internasjonalt filmmiljø er en fantastisk utfordring.
29.Beboerne kan støtte hjelpeapparatet, prøve å komme inn der det ikke har ressurser.
30.Da får man ikke samme adgang til kapitalmarkedet og bør trolig heller prøve noe annet, f.eks. en privat plassering.
Similar words

 
 

prøve as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) prøveprøvendeprøvd
Indikative
1. Present
jegprøver
duprøver
hanprøver
viprøver
dereprøver
deprøver
8. Perfect
jeghar prøvd
duhar prøvd
hanhar prøvd
vihar prøvd
derehar prøvd
dehar prøvd
2. Imperfect
jegprøvde
duprøvde
hanprøvde
viprøvde
dereprøvde
deprøvde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde prøvd
duhadde prøvd
hanhadde prøvd
vihadde prøvd
derehadde prøvd
dehadde prøvd
4a. Future
jegvil/skal prøve
duvil/skal prøve
hanvil/skal prøve
vivil/skal prøve
derevil/skal prøve
devil/skal prøve
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha prøvd
duvil/skal ha prøvd
hanvil/skal ha prøvd
vivil/skal ha prøvd
derevil/skal ha prøvd
devil/skal ha prøvd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle prøve
duville/skulle prøve
hanville/skulle prøve
viville/skulle prøve
dereville/skulle prøve
deville/skulle prøve
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha prøvd
duville/skulle ha prøvd
hanville/skulle ha prøvd
viville/skulle ha prøvd
dereville/skulle ha prøvd
deville/skulle ha prøvd
Imperative
Affirmative
duprøv
viLa oss prøve
dereprøv
Negative
duikke prøv! (prøv ikke)
dereikke prøv! (prøv ikke)
Your last searches