Norwegian-Italian translation of prøve ut

Translation of the word prøve ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prøve ut in Italian

prøve ut
teoriverb verificare
  anstrengingverb tentare, provare a, cercare di
  kvalitetverb provare, controllare, sperimentare
  matverb assaggiare
  klærverb provare
  prøveverb provare, saggiare, mettere alla prova
Synonyms for prøve ut
Anagrams of prøve ut
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har ingen planer om revolusjonerende forandringer, men har visse ideer som jeg vil prøve ut.
2.Og barn skjønner først hva det dreier seg om når de får lov å ta i materialet og prøve ut sine egne ideer i praksis.
3.Vi er også spent på å prøve ut de nye takløfterne som vi er det første sykehjem til å ta i bruk, sier bestyreren Anne Lise Christiansen.
4.. prøve ut nye tilnærmingsmåter på sin egen arbeidsplass og dele erfaringene med guppen.
5.Den inneholder eksempler fra 11 bokollektiver, og gir nyttige ideer til de som vil prøve ut fellesløsninger i bomiljøet.
6.Derfor er det kanskje til og med klokt å prøve ut kvinnetjenesten, slik at kvinners stilling i Forsvaret får utvikle seg i takt med den erfaring man efterhvert får, mener oberst Backer.
7.Det er Oslopolitiet som har fått i oppgave å prøve ut Justisdepartementets nye forsøksordning for bedre kontakt mellom politi og publikum.
8.En glimrende anledning altså, til å prøve ut karnevalskostymene og til å lære sambatrinnene for dem som ennå ikke kan den edle kunst.
9.For bedre å kunne gi kommunene råd om hvordan de skal bygge opp ordningene, er vi interessert i å prøve ut nye modeller, uttaler sosialminister Leif Arne Heløe til Aftenposten.
10.For man må jo prøve ut hans dramatikk fra dagens normer.
11.Her fikk jeg chansen til å prøve ut et rom med en helt ny karakter, sier billedkunstneren lykkelig.
12.Jeg er ikke uvant med å prøve ut forskjellige uttrykksmåter.
13.Kan prøve ut nye ting.
14.Med utgangspunkt i studieboken" Jobbskaping i lokalmiljøet" vil man i tre pilotområder, nemlig Fredrikstad med nabokommuner, Melhus og Brønnøysund, utover høsten prøve ut oppskriftene i boken og bidra med egne erfaringer, som vil bli publisert via nyhetsbrev til studiekontakter over hele landet.
15.Når Staten nå har nektet å gi dem støtte, og Kulturdepartementet dessuten avslår å gi konsesjon til det såkalte Drøbakprosjektet, et forskningsprosjekt som skulle prøve ut kinoenes muligheter til å ta i bruk kabelTV, mener de ledende i Kommunale Kinematografers Landsforbund at det også kan være fare for at det kommunale kinosystemet er på vei inn i historien.
16.Også på dette område gis det mange gode og generelle råd, men boken inneholder også mange oppskriftsforslag og inspirasjonskilder for å prøve ut nye retter på egenhånd.
17.På den ene side har vi vært en slags motor i skoleutviklingen, som stadig skulle prøve ut nye prosjekter.
18.Samtidig må det tilføyes at arbeidsgiveren i disse tilfeller risikerer å måtte prøve ut eventuelle oppsigelser i retten.
19.Sauene på Ås Landbrukshøgskole blir fortsatt foret med kun denne vasspesten for å prøve ut hvor egnet planten er til dyrefor.
20.Vi får aldri arbeide og prøve ut noe i fred innen vår vitenskap, pedagogikken.
21.Vi kan prøve ut våre ideer og høre resultatet umiddelbart.
22.Vi må kunne forsøke noe nytt, og vinterforing er et forslag som vi håper Direktoratet for vilt og ferskvansfisk vil gripe og prøve ut.
23.Å prøve ut endel hypoteser og teorier om praktisk bruk av forskjellige ting.
24.Derfor er vi interessert i å få kontakter med flere kvinner, men også med menn, som er interessert i å prøve ut de nye medikamentene.
25.Det er ønskelig å prøve ut nye veier for å styrke og effektivisere det lokale selvstyret, uttaler komiteen.
26.Det å prøve ut eller teste forskjellige tiltak mot avrenning, utslipp og lekkasjer fra landbruket, er oppgaver som er pålagt Institutt for georessursog forurensningsforskning (GEFO).
27.Dette er et prosjekt hvor vi konkret vil prøve ut metodene til handlingsforskerne som har arbeidet med trafikksikkerhetsproblematikk uttaler Per Arne Watle.
28.I høst arbeidet vi med et pilotprosjekt for å prøve ut metodikken.
29.Tenåringene vil heller kysse i regnet enn å prøve ut samleieteknikker.
30.Allerede på studieplanet vil vordende prester, diakoner og andre yrkesgrupper i kirken få anledning til å samarbeide og prøve ut sine yrkesroller med tanke på de utfordringer som byen stiller til kirke og menighetsliv.
Your last searches