Norwegian-Italian translation of presentere

Translation of the word presentere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

presentere in Italian

presentere
planverb presentare, mostrare, introdurre, addurre
Synonyms for presentere
Derived terms of presentere
Examples with translation
Presidenten vil presentere planen sin til reform av etterretningstjenestene.
More examples
1.Efter sitt mandat skal utvalget i tilknytning til inntektsoppgjørene legge frem det best mulige faktiske bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at man så vidt mulig unngår uenighet mellom partene om faktiske økonomiske forhold.
2.Stubbebryteren" Espen Olsen, superveteranen Sten Osther og alltid nærværende Asbjørn Hagenes hører også med i et sjikt som kan presentere seg temmelig overrumplende for motparten.
3.Arbeidstagere som ikke har betalt kontingent, kan ikke komme til forbundet og presentere regningen efter at de er kommet opp i en konflikt, sier NandrupDahl.
4.De mindre galleriene gir selvsagt muligheter til å presentere kunsten i det miljø den kommer til å finnes.
5.Dermed skulle tiden være inne til å presentere den tredje forklaringen...
6.Det er altså snakk om store tall, og da syntes vi at Sverige skulle legge vekt på å stå frem og presentere seg skikkelig ved en sentral begivenhet som denne messen.
7.Det er klart at vi ikke ønsket bare å presentere en rapport og så la tingene gå sin skjeve gang.
8.Det er viktig å presentere god litteratur, men vi bør ikke moralisere.
9.Det finnes neppe et annet land i verden som kunne presentere en slik omfattende samling vidt forskjellige avistegnere.
10.Det rike tilbud av litteratur om ulandene som vi nå kan presentere vil være av stor betydning for vårt arbeide med å utvide og bedre samarbeidet med utviklingslandene, og utgjøre en viktig kilde til mer kunnskap om disse landene, sa hun.
11.Efter all kritikk som kom i forbindelse med det norske bidrag til" Scandinavia Today", har Utenriksdepartementet vist stor vilje til å gjøre noe for å presentere ihvertfall norsk arkitektur utenlands.
12.Efter å ha kontaktet eldresentrene i strøket, gikk vi ut med en invitasjon for å presentere Treklang, og det kom 40 eldre.
13.Fire av de 16 kassestasjonene er utstyrt med terminaler der kunden kan presentere sitt kort og slå sin kode mens kasseoperatøren begynner å slå vareprisene inn på sitt apparat.
14.Fra første stund har vi ønsket å presentere og stimulere nordnorsk kulturliv.
15.Først vil de enkelte partier presentere sine forslag.
16.Grunnen til at vi denne gangen valgte å presentere ti kunstnere med ti arbeider hver, er at vi på denne måten får vist spennvidden til mange kunstnere på en gang.
17.Har dermed Kirkelig Kulturverksted valgt feil sted for å presentere et tverrsnitt av sin produksjon ?
18.Holde flammen vedlike presentere The Ellingtonian Sound.
19.Hvilken bedrift vil gi bort det vesentlige av sitt marked til konkurrentene, spurte Bjørn Bjørnsen fra Drøbak manende og henviste til at svenske Esselte fra nyttår antagelig vil presentere sitt betalingsTV med spillefilmer over Sky Channel, antagelig med høyst vekslende kvalitet.
20.I fjernsynet blir sendetidene som før, men vi vurderer nye måter å presentere værmeldingen på, sier Asmunn Moene.
21.I stedet for å presentere lokalmyndighetene for fiks ferdige planer, ønsker vi gjennom samarbeide å løse de problemer som måtte oppstå, sier Liavaag.
22.Idretten har et stort, udekket behov for å presentere seg utover det bildet NRK gir av idretten.
23.Jeg er bergenser, sier hun på Aftenpostens spørsmål om hun vil presentere seg.
24.Jeg er ikke PRkåt, men når man starter en ny virksomhet som krever investorers tillit, er det viktig å eksponere seg og på den måte presentere hva man står for.
25.Jeg hadde lyst til å presentere norske distrikter i denne ferien, forteller Liv Nordem Lyons.
26.Leverandører for nytt materiell og nye redskaper kan også komme opp på Lærlingesenteret og presentere disse for fagarbeiderne, sier Kristoffersen.
27.Med den nye brosjyren ønsker vi å presentere Oslo på en ny og ukonvensjonell måte som i bilder mer enn i ord viser byens nye ansikt og spenning efter den nyskapning som har funnet sted på aktivitetssiden, i kulturlivet og i kafe og restauranttilbudet i de siste par årene.
28.Men hvorfor har du ikke jobbet mer med å perfeksjonere dine sømkunnskaper når du først skal presentere deg som designer ?
29.Mentz Schulerud skal presentere de berømte tablåer" Aften på Krøderen" og" Brudeferden i Hardanger" - fiolinisten Terje Tønnesen skal spille Ole Bull.
30.Musikk er et ypperlig medium å presentere mine tanker i, sier Nina.
Similar words

 
 

presentere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) presenterepresenterendepresentert
Indikative
1. Present
jegpresenterer
dupresenterer
hanpresenterer
vipresenterer
derepresenterer
depresenterer
8. Perfect
jeghar presentert
duhar presentert
hanhar presentert
vihar presentert
derehar presentert
dehar presentert
2. Imperfect
jegpresenterte
dupresenterte
hanpresenterte
vipresenterte
derepresenterte
depresenterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde presentert
duhadde presentert
hanhadde presentert
vihadde presentert
derehadde presentert
dehadde presentert
4a. Future
jegvil/skal presentere
duvil/skal presentere
hanvil/skal presentere
vivil/skal presentere
derevil/skal presentere
devil/skal presentere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha presentert
duvil/skal ha presentert
hanvil/skal ha presentert
vivil/skal ha presentert
derevil/skal ha presentert
devil/skal ha presentert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle presentere
duville/skulle presentere
hanville/skulle presentere
viville/skulle presentere
dereville/skulle presentere
deville/skulle presentere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha presentert
duville/skulle ha presentert
hanville/skulle ha presentert
viville/skulle ha presentert
dereville/skulle ha presentert
deville/skulle ha presentert
Imperative
Affirmative
dupresenter
viLa oss presentere
derepresenter
Negative
duikke presenter! (presenter ikke)
dereikke presenter! (presenter ikke)
Your last searches