Norwegian-Italian translation of presidere

Translation of the word presidere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

presidere in Italian

presidere
møteverb presiedere
Synonyms for presidere
More examples
1.Det er en helhjertet europeer som vil presidere i formannsstolen.
Similar words

 
 

presidere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) presiderepresiderendepresidert
Indikative
1. Present
jegpresiderer
dupresiderer
hanpresiderer
vipresiderer
derepresiderer
depresiderer
8. Perfect
jeghar presidert
duhar presidert
hanhar presidert
vihar presidert
derehar presidert
dehar presidert
2. Imperfect
jegpresiderte
dupresiderte
hanpresiderte
vipresiderte
derepresiderte
depresiderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde presidert
duhadde presidert
hanhadde presidert
vihadde presidert
derehadde presidert
dehadde presidert
4a. Future
jegvil/skal presidere
duvil/skal presidere
hanvil/skal presidere
vivil/skal presidere
derevil/skal presidere
devil/skal presidere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha presidert
duvil/skal ha presidert
hanvil/skal ha presidert
vivil/skal ha presidert
derevil/skal ha presidert
devil/skal ha presidert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle presidere
duville/skulle presidere
hanville/skulle presidere
viville/skulle presidere
dereville/skulle presidere
deville/skulle presidere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha presidert
duville/skulle ha presidert
hanville/skulle ha presidert
viville/skulle ha presidert
dereville/skulle ha presidert
deville/skulle ha presidert
Imperative
Affirmative
dupresider
viLa oss presidere
derepresider
Negative
duikke presider! (presider ikke)
dereikke presider! (presider ikke)
Your last searches