Norwegian-Italian translation of presisere

Translation of the word presisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

presisere in Italian

presisere
årsakverb localizzare con precisione
Synonyms for presisere
More examples
1.I forbindelse med Arne Treholtsaken er det viktig å presisere at selv om Arne Treholt skulle ha engasjert seg i den politiske prosess for å fremme synspunkter som SovjetUnionen var interessert i, innebærer ikke dette at andre som delte disse synspunkter, også delte Arne Treholts motiver eller at de ble manipulert av ham", skriver Holst.
2.Jeg er bedre offensivt enn jeg noensinne har vært, og selv om det heter at man skal gi seg mens man er på topp, vil jeg presisere at jeg aldri har sagt definitivt fra at dette blir min siste sesong.
3.Vi vil presisere at uttalelser fra arbeidskontoret som f.eks. at de ikke har noen innvendinger, ikke i seg selv gir grunnlag for å innvilge søknaden.
4.Den uttalelsen jeg nå er kommet med for å presisere hva jeg sa igår er uttrykk for min egentlige oppfatning i saken, sier Stray.
5.Ja, det er riktig, men jeg vil presisere at jeg idag ikke er medlem av noe politisk parti.
6.Jeg har bidratt til å utfylle og presisere bildet av C. J. Hambro, sier sønnen, Johan Hambro.
7.Jeg har ofte i mitt liv opplevet hvordan man reagerer når man står med ryggen mot veggen, da gjør man mest feil, sa Kohl, som ikke ville presisere hvilke feil han mener at Wörner har gjort.
8.Jeg må presisere at Oslo kommune ikke har noen mediepolitikk.
9.Jeg må presisere at vi ikke kommer til å holde så lav fart f.eks. til Fornebu, eller til andre bestemmelsessteder som går på riks eller fylkesveier, sier Korsnes.
10.Jeg ser spesielt tre store fortrinn ved denne bilen, men jeg må presisere at jeg foreløbig bare har overfladisk kjennskap til den.
11.Jeg tror jeg har bidratt til å utfylle og presisere bildet av min far, uten hverken å ville oppvurdere eller nedvurdere ham, sier han og fremhever 1930årene og krigstiden som de viktigste perioder i CJHs liv, der stortingspresidenten utfoldet en helt utrolig arbeidskapasitet.
12.Jeg vil imidlertid presisere at vi ikke ønsker å jage Norol fra Oslo.
13.Jeg vil presisere at Televerket ikke har foreslått å innføre tellerskritt på kveldstid, sier Jakobsen.
14.Jeg ønsker å presisere at vårt senter ikke først og fremst er en legevakt, men et meget velutstyrt senter med spesialister som er åpent for våre medlemmer døgnet rundt, sier Jens Moe.
15.Kirke og undervisningsdepartementet må presisere nærmere disse begrepene.
16.Kommer De til å presisere dette overfor Stortinget ?
17.La meg presisere at situasjonen aldri har vært slik at vi ikke kunne stille garanti, men vi har forhandlet ut fra ønsket om at det skulle være lik behandling for alle reisebyråene.
18.Mabruks nærvær var ikke i offentlighetens interesse, uttalte en talsmann for politiet, som nektet å presisere dette nærmere.
19.Men jeg vil jo gjerne presisere at det her dreier seg om mellom en halv og en promille av den totale masse, så det kan neppe karakteriseres som noen stor feil.
20.Men jeg vil presisere at de to ikke er endelig tatt ut, bare nominert.
21.jeg vil presisere at vi ikke oppgir noe annet enn kredittkortinnehaverens navn og det beløp som er brukt, sier direktør Matz Jenssen i American Express Co. A / S til Aftenposten.
22.Åpen Kirkegruppe vil presisere at det dreier seg om en gudstjeneste - ikke en demonstrasjon.
23.At barna alltid er velkommen hit, til bibliotekets lokaler, prøver vi å presisere så godt vi kan, enten de søker opplysninger eller informasjoner bøker om hvordan kjæledyret hjemme - hunden - katten undulaten - skal få den beste pleie og stell.
24.Av hensyn til de representanter fra Stavanger politikammer som kommisjonen samarbeidet med, finner jeg det nødvendig å presisere at min uttalelse bare gjaldt statsadvokatens opptreden og ikke politiets.
25.Besekow har også rykket frem på scenen med sine aktører, det spilles i bredden og ikke i dybden - det gir en effekt som jeg ikke helt kan presisere, men som uten tvil er med på å gi forestillingen substans.
26.Bratterud har hatt adskillig tid til å presisere dette.
27.Byråsjef Per Kvam i Justisog politidepartementets politiavdeling sier til Aftenposten at departementet med sitt rundskriv ønsket å presisere nødvendigheten av kontrollen med årets budsjett.
28.Da blir det kanskje heller ingen grunn til å presisere at" æ vant".
29.De av oss som arbeider med dette til daglig, følger behov for å presisere at vi ikke kan opprettholde mengdemålsetningen uten stor grad av sikkerhet for at vi ikke setter berørte i situasjoner de ikke makter.
30.Derfor er det viktig å presisere en del vesentlige fakta, slik at den videre debatt i minst mulig grad bygger på misforståelser, men på eventuell saklig uenighet.
Similar words

 
 

presisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) presiserepresiserendepresisert
Indikative
1. Present
jegpresiserer
dupresiserer
hanpresiserer
vipresiserer
derepresiserer
depresiserer
8. Perfect
jeghar presisert
duhar presisert
hanhar presisert
vihar presisert
derehar presisert
dehar presisert
2. Imperfect
jegpresiserte
dupresiserte
hanpresiserte
vipresiserte
derepresiserte
depresiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde presisert
duhadde presisert
hanhadde presisert
vihadde presisert
derehadde presisert
dehadde presisert
4a. Future
jegvil/skal presisere
duvil/skal presisere
hanvil/skal presisere
vivil/skal presisere
derevil/skal presisere
devil/skal presisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha presisert
duvil/skal ha presisert
hanvil/skal ha presisert
vivil/skal ha presisert
derevil/skal ha presisert
devil/skal ha presisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle presisere
duville/skulle presisere
hanville/skulle presisere
viville/skulle presisere
dereville/skulle presisere
deville/skulle presisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha presisert
duville/skulle ha presisert
hanville/skulle ha presisert
viville/skulle ha presisert
dereville/skulle ha presisert
deville/skulle ha presisert
Imperative
Affirmative
dupresiser
viLa oss presisere
derepresiser
Negative
duikke presiser! (presiser ikke)
dereikke presiser! (presiser ikke)
Your last searches